Econ - Journal Articles : [161] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161
Issue DateTitleAuthor(s)
2527ฮันส์ ลูเธอร์ ตอบ "บรู๊ซ แม็คฟาร์เลน"ลูเธอร์, ฮันส์ ยู
2527ลาว : ระบบสังคมนิยมในเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองแม็คฟาแลน, บรู๊ส
2528ศัพท์เศรษฐกิจการเมืองวิทยากร เชียงกูล
1989Six polemic statements on the inter-relation of culture and economy of material and intellectual production - a Western point of viewNo information provided
2532กำเนิดพัฒนาการระบบทุนนิยม : บทวิพากษ์มาร์กซิสต์กลุ่มนีโอสมิธอภิญญา เฟื่องฟูสกุล
2532กระบวนการแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค
2532บทวิพากษ์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองรัฐบาลชาติชายทรงฤทธิ์ โพนเงิน
2532วิคตอร์ ฮูโก กับสิทธิมนุษยชนดารณี พุทธรักษา
2532เพลงเพื่อชีวิตของไทยจรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์
2532ศิลปะเพื่อประชาชน ในงานประพันธ์ของคมทวน คันธนูชมัยพร แสงกระจ่าง
2532ภาพยนตร์กับการต่อสู้ทางชนชั้นในห้วงเวลาแห่งการผลัดแผ่นดินศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2532ระบบเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนีฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2532เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยเสน่ห์ จามริก
2531การเตรียมตัวเดินทางของนักรัฐศาสตร์ไทยชัยอนันต์ สมุทวณิช
2531การเดินทางครั้งใหม่ของนักรัฐศาสตร์ไทย : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวาณิช กับการศึกษารัฐและสังคมไทยไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
2531สัจจะกับอำนาจสมเกียรติ วันทะนะ
2531ผู้หญิงในทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์สุชีลา ตันชัยนันท์
2531ความเปลี่ยนแปลงความคิดทางเวลาในสังคมไทยอรรถจักร สัตยานุรักษ์
2531"สื่อ" กับการใช้ความรุนแรงทางการเมืองบุญปลูก นฤมล
2531บทบาทด้านสังคมและการเมืองขององค์การศาสนา : ศึกษากรณีจิตตภาวันวิทยาลัย และสำนักปู่สวรรค์ภัชราพร ช้างแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161