Sci - Senior Projects : [221] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 221
Issue DateTitleAuthor(s)
2015SYNTHESIS OF BIODIESEL USING SULFONATED LIGNOSULFONIC ACIDJidapha Onthaworn
2552การกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนระดับตื้น บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภิรายุ สุริชัยพาณิชย์
2552การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของแสงกับปริมาณไอน้ำในบรรยากาศ ณ สถานีวิจัยในบรรยากาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนธันวาคม 2548 - พฤษภาคม 2549เชลียาห์ วันเมษบาลสถิต
2552ฟิวซูลินิดและศิลาวรรณาของหินคาร์บอเนต บริเวณทางเหนือของ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ศศิภา แก่นจันทร์
2552การศึกษาธรณีวิทยาแบบละเอียดและการศึกษาศิลาวรรณนาบริเวณพื้นที่เขาพนมพา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรพีรณัฐ วิเศษศรี
2552รูปแบบสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอวีโอของกลุ่มความผิดปกติระดับตื้นต่างชนิดบริเวณพื้นที่ศึกษาเขตสัมปทานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอุบลในอ่าวไทยนิรุตย์ ทองพันธุ์
2552ลักษณะเฉพาะของมุกดาหารจากแหล่งประเทศพม่าและประเทศศรีลังการภัสสิทธิ์ บุญศรีรัมย์
2552ศิลาวรรณาและธรณีเคมีของหินบะซอลต์บริเวณหาดงา เมืองหลวงพระบาง ภาคเหนือของประเทศลาวนิติรัฐ อุตรสินธุ์
2552ลักษณะการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุ บริเวณตอนใต้ของเขาห้วยครก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หทัยกานต์ กิจพานิช
2552ละลองลอยขนาดอนุภาค 10 ไมโครเมตร ที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีสมภพ โภคพูล
2552การดูดซับและการจำลองเคลื่อนตัวของสารฆ่าแมลงคลอร์ไฟริฟอส (Chlorpyrifos) สู่ชั้นใต้ดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานีชุตินันท์ ลิมปกาญจน์เวช
2552การกระจายตัวของยาฆ่าแมลงและไนเตรตในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้นบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานีทิพวารี ศรีทองดี
2552เรดิโอลาเรียในหินเชิร์ททางตะวันออกของประเทศไทยเศรณี ลิ้มรักษ์
2552ศิลาวรรณนาหินอัคนี บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์เจตนา สารทอสี
2552การหาความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินของกรุงเทพฯ ด้วยวิธี พาสซีพ รีโมท เอ็ม เอ เอส ดับเบิลยูอาทิตย์ ดรบุญล้น
2559การจำลองสภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้เรณูวิทยาวรกมล นัดนะรา
2559คุณลักษณะทางคลื่นไหวสะเทือนของแก๊สไฮเดรตในฮิคุรางกิ ประเทศนิวซีแลนด์วฤธ สิริวิภาส
2552ลักษณะทางกายภาพการสะสมตัวตะกอนจากพายุบริเวณ อ่าวพนังตัก จังหวัดชุมพรดวงเดือน กองศรี
2552การเปลี่ยนแปลงลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐวัฒน์ อนุพงศ์ไพบูลย์
2559ไอโซโทปคาร์บอนและออกซิเจนของหินงอก บริเวณอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีวชิรศรี สุวรรณสุโข
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 221