Sci - Senior Projects : [229] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 229
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ระบบวิธีคำนวณพื้นที่-เวลา-ความยาวรอยเลื่อนตามรอยเลื่อนย้อนแนวกลางหลัก เทือกเขาหิมาลัยชุนิณธรณ์ ชามาทอง
2017Seismic charateristics of igneous intrusions in Canterbury basin, New ZealandChawanwit Lee-arporn
2560กลุ่มแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามแนวชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่าเชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง
2560การจัดหมวดหมู่หินทางวิศวกรรมสำหรับประเมินเสถียรภาพของลาดเอียงหิน บริเวณเขื่อนน้อย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรีชาญรัตน์ เมินขุนทด
2560แบบจำลองการไหลของน้ำบาดาลบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำทุ่งคำ จังหวัดเลยเฉลิมพร พลประสิทธิ์
2560Reservoir property analysis from well log data of north cape formation, Taranaki Basin, New ZealandBoontigan Kuhasubpasin
2560กลไกการเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนย้อนแนวกลางหลัก เทือกเขาหิมาลัยเบญจพร แสนสวาท
2560การสำรวจแบบจำลองโพรงใต้ผิวทางคอนกรีต ด้วยวิธีสำรวจหยั่งลึกด้วยสัญญาณเรดาร์แบบสามมิติอาทิมา โคจิมะ
2015SYNTHESIS OF BIODIESEL USING SULFONATED LIGNOSULFONIC ACIDJidapha Onthaworn
2552การกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนระดับตื้น บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภิรายุ สุริชัยพาณิชย์
2552การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของแสงกับปริมาณไอน้ำในบรรยากาศ ณ สถานีวิจัยในบรรยากาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนธันวาคม 2548 - พฤษภาคม 2549เชลียาห์ วันเมษบาลสถิต
2552ฟิวซูลินิดและศิลาวรรณาของหินคาร์บอเนต บริเวณทางเหนือของ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ศศิภา แก่นจันทร์
2552การศึกษาธรณีวิทยาแบบละเอียดและการศึกษาศิลาวรรณนาบริเวณพื้นที่เขาพนมพา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรพีรณัฐ วิเศษศรี
2552รูปแบบสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอวีโอของกลุ่มความผิดปกติระดับตื้นต่างชนิดบริเวณพื้นที่ศึกษาเขตสัมปทานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอุบลในอ่าวไทยนิรุตย์ ทองพันธุ์
2552ลักษณะเฉพาะของมุกดาหารจากแหล่งประเทศพม่าและประเทศศรีลังการภัสสิทธิ์ บุญศรีรัมย์
2552ศิลาวรรณาและธรณีเคมีของหินบะซอลต์บริเวณหาดงา เมืองหลวงพระบาง ภาคเหนือของประเทศลาวนิติรัฐ อุตรสินธุ์
2552ลักษณะการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุ บริเวณตอนใต้ของเขาห้วยครก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หทัยกานต์ กิจพานิช
2552ละลองลอยขนาดอนุภาค 10 ไมโครเมตร ที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีสมภพ โภคพูล
2552การดูดซับและการจำลองเคลื่อนตัวของสารฆ่าแมลงคลอร์ไฟริฟอส (Chlorpyrifos) สู่ชั้นใต้ดินบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานีชุตินันท์ ลิมปกาญจน์เวช
2552การกระจายตัวของยาฆ่าแมลงและไนเตรตในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้นบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานีทิพวารี ศรีทองดี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 229