Grad - E-Theses : [20] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การปันส่วนสินค้าคงคลังเมื่อสินค้าขาดแคลนกมลวรรณ อึงรัตนากร
2559การตรวจหาฮิวแมนโนโรไวรัสสายพันธุ์ GII.17 ในประเทศไทยฐานันดร ธนูสุวรรณศักดิ์
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยณัฐดนัย นาจันทร์
2559ความสัมพันธ์ของวิดีโออ็อบเจกต์และการมองวิดีโออ็อบเจกต์กับความนิยมของวิดีโอโฆษณาไวรัลจักรพันธ์ นาคบัวแก้ว
2559การจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรีดิ์เปรม ชัยกิจ
2559อิทธิพลของผู้นำความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจใช้บริการด้านสุขภาพจิตพิชชากร พุ่มพยุง
2559ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อความสามารถในการฟื้นพลังและความสามารถในการกำกับอารมณ์ในวัยเด็กตอนกลางดวงพร กิตติสุนทร
2559ประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนหัวใจ​พัฒน์นรี พิพิธจารุเลิศ
2559การตรวจหาร่องรอยที่ผิดพลาดของโปรแกรมที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลสุทธิกานต์ เนาวรัตน์
2559การจัดสรรชิ้นส่วนข้อมูลบันทึกสารสนเทศในมองโกดีบีบุญญฤทธิ์ อุณหะวัฒน์
2559กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์
2559ต้นแบบ 5D: อัลกอริธึมของการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตจักรพงศ์ กาญจนสมวงศ์
2559คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของคำกริยาแสดงเหตุการณ์แยกส่วนในภาษาไทยเกียรติ เทพช่วยสุข
2559ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการสถานลีลาศในเขตกรุงเทพมหานครชญาพิมพ์ อรินหมะพันธ์
2559แนวทางการบริหารจัดการอพาร์ตเมนต์สำหรับกลุ่มคนงานโรงงาน กลุ่มนิสิตนักศึกษา และกลุ่มพนักงานบริษัท: กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ในเขตลาดกระบัง เขตบางกะปิ และเขตดินแดงชนัญญา ประดิษฐารมณ์
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสียดทานและค่าความลึกโพรไฟล์เฉลี่ยของผิวทางเพื่อใช้ในการจัดการความเสียดทานของผิวทางในระดับโครงข่ายณภัทร เจนบวรกิจ
2559ระบบจัดประเภทเว็บเพจแบบอัตโนมัติที่มีพื้นฐานมาจากสถิติคำอัษฎาวุธ ชนะกิจการโชค
2559การหาปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากสัญญาณดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสโดยใช้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยท้องถิ่นธนพัทธ์ จงรักชอบ
2559เชื้อเพลิงชีวมวลจากกากเหลือใช้ทางการเกษตร : ลักษณะสมบัติและอัตราส่วนการใช้เจตน์สิทธิ์ สำลีรัตน์
2559ปัญหาการชดใช้เยียวยาความเสียหายอันเกิดจากน้ำมันรั่วไหลในประเทศไทยทวิวงษ์ แสงพงษ์ชัย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20