Law - Independent Studies : [365] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 365
Issue DateTitleAuthor(s)
2565แนวทางพัฒนาหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนและการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)ณัฐรินีย์ ปุรณะพรรค์
2565วิเคราะห์และศึกษาหน้าที่แห่งความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) ของกรรมการภายใต้กฎหมายบริษัทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนชิวเย่ว เหว่ย
2565มาตรการภาครัฐในการให้เงินช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
2565แนวทางการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิทางถนนระหว่างประเทศ ยังไม่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอัมรินทร์ ปุณณุปูรต
2565ปัญหา การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในส่วนข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบัญชีนิติบุคคลในธุรกิจสถาบันการเงินไทยอัชฌารินทร์ วิระยกุลรัตน์
2565ปัญหาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจ Data center และ Cloud Service : กรณีบริษัทต่างชาติจัดตั้งบริษัทลูกในประเทศไทยสำหรับลงทุน Data center เพื่อสนับสนุน Cloud Service ในต่างประเทศอัจฉรียา เครืออ้น
2565แนวทางในการพัฒนาเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวัคซีนขององค์การอาหารและยา ภายใต้สถานการฉุกเฉินอธิษฐ์ นพนิธิพัฒน์
2565แนวทางการกำกับดูแลการผลิตและการให้ออโต้จีนัสวัคซีนในราชอาณาจักรไทยหาญชัย วงศ์จักรแก้ว
2565มาตรการทางภาษีในการส่งเสริมติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสุรสิทธิ์ ธัญพุทธิวงศ์
2565การกำกับดูแลธุรกิจประกอบและจำหน่ายอาหารที่บ้านในประเทศไทยสุชาภา อัศวเลิศพลากร
2565แนวทางการจัดเก็บภาษีจากการใช้ทรัพยากรน้ำของสระว่ายน้ำในประเทศไทยสุชาดา ณัฏฐาชัย
2565หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์กับภาระในการอ้างสิทธิของธนาคารพาณิชย์สรชนก ยินดีฉัตร
2565แนวทางแก้ไขปรับปรุงนิยามของสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547สมพล โตถาวร
2565ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551สมชนก ชัยประเสริฐกุล
2565การสร้างสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานของรัฐของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ศุทธิกานต์ สนขุนทด
2565แนวทางการกับกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan)ศศิธร แซ่อึ๊ง
2565แนวทางในการนำมาตรการการจัดเก็บภาษีจากการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายปูนซีเมนต์มาปรับใช้ในประเทศไทยศวรรยารัตน์ อรรถีโสต
2565ความไม่สอดคล้องของการกำหนดวงเงินคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กับมาตรการส่งเสริมการออมเกษียณอายุศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
2565แนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเรือยอร์ชและยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญวิรงรอง นัยวัฒน์
2565มาตรการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายจ่ายด้านการศึกษารุ่งนภา ชาติชำนิ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 365