Spt - Theses : [442] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 442
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอาภาพร กระโหมวงศ์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทียวชาวต่างชาติประเภทสะพายเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยวิกัณดา ภัทรโสภาชัย
2551ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนคพรรณ สุวรรณหงษ์
2551ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการตามกระแสนิยมเกาหลีต่อพฤติกรรมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครสมภพ ตังตา
2549การวิเคราะห์กลยุทธ์และยุทธวิธีในการเล่นเทนนิสประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในการแข่งขันรายการแกรนด์แสลมปี พ.ศ. 2548อรรถวุฒิ กังวานตระกูล
2551การเปรียบเทียบผลของการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายด้วยวิธีการต่างๆ ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายในนักกีฬาสุภาพร โกเมนเอก
2559ผลของโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายแบบวงจรที่มีต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทัศน์ธิตา ตาลงามดี
2560ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเขตกรุงเทพมหานครอุษา ศรีไชยา
2560ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอลสหรัฐฯ ศรีพุทธา
2560ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนองจิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร
2560ผลของการฝึกพลังอดทนที่มีเวลาพักระหว่างครั้งแตกต่างกันที่มีต่อความสามารถสูงสุดของการออกแรงในท่านอนดันในนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นครรชิต มุละสีวะ
2560ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อนที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อในนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงระดับเยาวชนสินีนุช โสฬส
2560ผลฉับพลันของการฝึกโพรไพรโอเซฟชั่นที่มีต่อความสามารถในการควบคุมมุมหัวไหล่ในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์วัชรินทร์ จงพินิจ
2560การตอบสนองฉับพลันของตัวแปรทางสรีรวิทยาที่มีต่อการฝึกในอุโมงค์น้ำด้วยวิธีการฝึกความอดทนแบบแอนแอโรบิกระยะยาวโดยใช้อัตราส่วนระหว่างระยะเวลาฝึกต่อระยะเวลาพักที่แตกต่างกันในนักกีฬาว่ายน้ำระยะสั้นเยาวชนหญิงพัณณ์ชิตา จรัสยศวัฒน์
2560ผลของการฝึกความมั่นคงแกนกลางลำตัวร่วมกับการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอลปริญญ์ พรหมม่วง
2559ผลของการใช้โฟมโรลลิ่งและการฟื้นตัวแบบมีการเคลื่อนไหวที่มีต่อแรงบิดและระดับความเข้มข้นของแลคเตทในเลือดในนักกีฬาฟุตซอลณัฐพงษ์ ทองลอย
2559การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างนักเรียนนาฏศิลป์โขนกับนักเรียนทั่วไปณธัช ตินะคัด
2560ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีก 2016อธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม
2559ผลของการเต้นรำบำบัดที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสุขสมรรถนะของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดธรรมรัตน์ กกสูงเนิน
2560ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมมวยไทยในสนามมวยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดชาธร ตั้งศิริยางค์กูล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 442