Arts - Theses : [1157] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1157
Issue DateTitleAuthor(s)
2009The ideology of love in popular Thai tragic romance, 1997-2007Pram Sounsamut
2559การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างผู้เรียนชาวไทยและผู้สอนชาวสเปนในชั้นเรียนภาษาสเปนในประเทศไทยสรัลนันท์ ภูมิชิษสานันท์; หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
2552พัฒนาการของความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์และการผสานกันทางไวยากรณ์ในเรื่องเล่าของเด็กไทยสุธาสินี ปิยพสุนทรา
2559การพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรสำหรับตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษ เป็นอักษรไทยและอังกฤษปกติโดยใช้วิธีการแบบผสมวีรชัย อำพรไพบูลย์
2559คำยืมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาษาไทยถิ่นเหนืออารียา บุญลำ
2559การเปรียบเทียบคำกริยาช่วยที่สื่อความประสงค์หรือความต้องการในภาษาจีนกลางกับ คำลักษณะเดียวกันในภาษาไทยอารดี เก้าเอี้ยน
2559สหบทในบทละครจีนเรื่อง ซีเซียงจี้ แห่งราชวงศ์หยวนสุณี เนียมคำ
2559การศึกษาเปรียบเทียบราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมรจากมุมมองข้ามสมัยยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์
2559ความสัมพันธ์ด้านความแปลกเด่นของมัศดัรโครงคำและมัศดัรกลุ่มคำ ในภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่: การศึกษาข้ามสมัยดุลยวิทย์ นาคนาวา
2551สงครามเชียงตุงในประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. 2392-2488ทิพย์พาพร อินคุ้ม
2551ยัง : การศึกษาเชิงประวัติสุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ; ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
2552พระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ 2 : การสร้างนิทานปันหยีให้เป็นยอดแห่งวรรณคดีบทละครในธานีรัตน์ จัตุทะศรี
2552ภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยในวรรณกรรมไทยกษริน วงศ์กิตติชวลิต
2552วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยเด็กอายุ 6-7 ปี ซึ่งพูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่ : การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
2006Chinese reading proficiency guidelines : a case study of Chulalongkorn University studentsSansanee Ek-atchariya
2551มโนทัศน์แอบเสิร์ด ในปรัชญาของ ธอมัส เนเกลเจิด บรรดาศักดิ์
2550ภาพลักษณ์ของชาวจีนในเมืองไทยที่ปรากฎในนวนิยายไทย พ.ศ. 2512-2533เพ็ญนภา หมอนสอาด
2549บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อศากุน ภักดีคำ
2551การเมืองในบันทึกความทรงจำของผู้นำคอมมิวนิสต์เวียดนามพลัดถิ่น ค.ศ. 1975-1991จันทิวา อนัตนันท์
2006Chanting Jinapanjara : a new phenomenon of Buddhist chanting in ThailandRassamee Maneenil
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1157