DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
1A Criminal Case Outcome and Issue Prediction Model On Thai Supreme Court Cases Using Deep Learning Techniques2561
2Alternative Redundant Residue Number System Construction with Redundant Residue Representations2561
3Approximation of Positive Integer In Double-Base Number System with A Single Term2561
4A STUDY OF LEADERSHIP OF HEAD NURSE IN MANAGEMENT FOR GENERATION Y NURSESภรณ์ทิพย์ คุณพูล
2561
5A STUDY OF PROFESSIONAL NURSE ROLES IN PATIENT CARE, GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY UNITเชิดฉวี สุทธิรักษ์
2561
6Biodiesel production from used vegetable oil using dielectric barrier discharge plasma reactor with atomizing nozzle2561
7BOND BEHAVIOR BETWEEN CARBON FIBER REINFORCED POLYMER SHEET AND CONCRETE USING CARBON NANOTUBE REINFORCED EPOXY2561
8CLASSIFICATION OF PULMONARY TUBERCULOSIS LESION WITH CAPSULE NETWORKS2561
9CLASSIFICATION OF TITANIUM MICROSTRUCTURE WITH FULLY CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS2561
10COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC SIMULATION FOR POWER CONSUMPTION IN NON-STANDARD MIXING TANK2561
11CREATION OF FRICTION  JOINT PROTOTYPE TO DEVELOP  A MODEL OF AGING2561
12Design Left Hand Keyboard for Computer Game2561
13DESIGN OF ELDERLY TRANSPORT SYSTEM FOR COMMUNITY ACTIVITIES:A CASE STUDY OF COMMUNITIES IN WANGTHONGLANG AND BUENG YITHO2561
14Development of Cellular Lightweight Concrete with Oil Palm Fiber and Biochar2561
15DEVELOPMENT OF X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY TECHNIQUE BY USING FLUOROSCOPIC IMAGES RECORDED WITH DIGITAL CAMERA 2561
16EFFECTS OF SYMPTOM MANAGEMENT COMBINED WITH COLD COMPRESSION ON PAIN AND SWELLING OF POST ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION PATIENTSศุภิศา มาลาฝอย
2561
17EXPERIENCES OF FAMILY CAREGIVERS IN CARING FOR INFANTS WITH CHRONIC LUNG DISEASE AT HOMEเรณู ชมพิกุล
2561
18FACTORS AFFECTING THE MECHANICAL PROPERTIES VARIATION AFTER ANNEALING OF COLD ROLLED STEEL SHEET2561
19FACTORS PREDICTING FATIGUE IN POST-STROKE PATIENTS IN EARLY PHASEกุลธิดา หุมอาจ
2561
20FACTORS RELATED TO QUALITY OF LIFE IN OLDER PEOPLE WITH HEPATOCELLULAR CARCINOMA UNDERGOING TRANSARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION THERAPYณัฐกานต์ หงส์มาลัย
2561
21Improvement of Demand Forecasting and Replenishment Policy of Raw Materials for an Engineer-to-Order Cast Iron Manufacturer2561
22LIVED EXPERIENCES OF SONS BEING CAREGIVERS FOR DEPENDENT ELDERLY PARENTSอังคณา ศรีสุข
2561
23Predicting Code Review Results in Open Source Projects on GitHub2561
24Railway Network Modeling Using Timed Coloured Petri Nets2561
25SELECTED FACTORS RELATED TO DEPRESSION IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME, GENERAL HOSPITALเกื้อกูล โอฬารวัฒน์
2561
26Stock Market Movement Prediction Using Enhanced Deep Learning Model with Numerical and Textual Information2561
27THE DEVELOPMENT OF NURSE ANESTHETISTS’ COMPETENCY ASSESSMENT SCALE, PHRAMONGKUTKLAO HOSPITALปาณิสรา สะอาดไหว้
2561
28THE EFFECT OF BRIEF ADVICE INTERVENTION ON QUITTING SMOKING AMONG PATIENTS AT EMERGENCY DEPARTMENTเอกชัย ฝาใต้
2561
29THE EFFECT OF COPING SKILLS ENHANCEMENT PROGRAM ON PSYCHOLOGICAL DISTRESS IN CAREGIVERS OF PERSONS WITH SCHIZOPHRENIAศิริธนา ยะมะโน
2561
30THE EFFECT OF COUPLE LIFE REVIEW PROGRAM ON BURDEN OF SPOUSE CAREGIVERS OF OLDER PERSONS WITH DEMENTIAรุ่งนภา อุดมลาภ
2561
31THE EFFECT OF GROUP EXPERIENTIAL LEARNING FOR PARENTS ON AGGRESSIVE BEHAVIORS OF CHILDREN WITH ATTENTION-DEFICIT/ HYPERACTIVITY DISORDERจิรพรรณ สาบุญมา
2561
32THE EFFECT OF INTEGRATED PROGRAM EMPHASIZING EXERCISE  ON FATIGUE IN PERSONS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE RECEIVING HEMODIALYSISพัชรินทร์ อินทร์จันทร์
2561
33THE EFFECT OF PROMOTING SELF-EFFICACY  COMBINED WITH REHABILITATION PROGRAM ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITISโชติกา สาระปัญญา
2561
34THE EFFECTS OF MOUSE SIZE AND ITS ANGLE ON POINTING TASK PERFORMANCE2561
35THE EMPIRICAL FORMULA FOR STIFFNESS OF A SPUR GEAR PAIR BASED ON FINITE ELEMENT SOLUTIONS2561
36TIME REDUCTION IN ENAMEL PAINT MANUFACTURING PROCESS2561
37VOCAL PERFORMANCE FOR LAMTAD BY POH PUK SRI RACHAนทีธร จุงเลียก
2561
38กรรมวิธีการสร้างระนาดเอกของครูชลอ ใจชื้นวุฒิพงศ์ เถาลัดดา
2561
39กระบวนการการยอมรับนวัตกรรมบ้านปลา กรณีศึกษาชุมชนเนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองศิริศักดิ์ พิเชษฐ์โกมล
2561
40กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมดวงจิต สนิทกลาง
2561
41กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำอย่างคล่องแคล่ว ปาฑ์ ไกรวิญญ์
2561
42การขับร้องละครชาตรีคณะกัญญาลูกแม่แพนจันทรา เนินนอก
2561
43การขับร้องลำตัดพ่อผูกศรีราชานทีธร จุงเลียก
2561
44การคำนวณระนาบการหยิบจับแบบสามนิ้วในสามมิติกีรติ พูนวัฒนชัย
2561
45การจําแนกรอยโรควัณโรคปอดด้วยโครงข่ายแคปซูล2561
46การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลีณัฐศักดิ์ โสภาเจริญ
2561
47การจำแนกข้อความเข้าข่ายหมิ่นประมาทบนสื่อสังคมออนไลน์รัชกฤต อารีราษฎร์
2561
48การจำแนกโครงสร้างจุลภาคไทเทเนียมด้วยโครงข่ายประสาทคอนโวลูชันเต็มรูป2561
49การจำแนกเสียงโกรธในบทสนทนาของศูนย์ให้บริการข้อมูล วิฎากร แซ่หว่อง
2561
50การจำลองการรั่วไหลของน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลระยองพงษ์สิทธิ์ ผลสมบูรณ์
2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next