Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 151-200 of 1987 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563สมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของเอทิลแอมโมเนียมไนเทรตญาณิศ คำน้อย
2563การทดสอบและศึกษาอุปกรณ์สร้างแผนที่ 3 มิติ โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์หลายตัวนันทภัทร์ จั่นสนิท
2563การวัดอัตราเร็วการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ โดยใช้วิธีศึกษาจุดมืดบนดวงอาทิตย์อัฏพิทยกุล เอกตาแสง
2563การเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ส่วนฮิปโปแคมปัสและซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ของหนูแรทความดันโลหินสูงชนิดเกิดขึ้นได้เองเกด พรถวัลย์ศักดิ์
2563การหาอายุอิฐด้วยวิธีการเปล่งแสง จากแหล่งโบราณคดีเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่นบงกช ณ พัทลุง
2563การประเมินภัยพิบัติหลุมยุบในประเทศไทยด้วยดัชนีภูมิประเทศรุ่งทิพย์ เนื่องทวี
2563การหาอายุอิฐด้วยวิธีการเปล่งแสง จากแหล่งโบราณคดีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีเอมมิกา โลจนานันท์
2563การนำกลับของแมงกานีสออกไซด์จากแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์และสังกะสี คาร์บอนเพื่อนำไปใช้ในแบตเตอรี่ชนิดสังกะสี-อากาศและสังกะสี-ไอออนปาริฉัตร อภิรักษ์ไพฑูรย์; จิระดา บริภัณฑ์
2563การวิเคราะห์กลไกการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์วชร พุ่มหอม
2563การประยุกต์ใช้ขยะกระดาษเคลือบพลาสติกชนิดพอลิบิวทิลียซัคซิเนต สำหรับตรึงแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของอ้อยกวิสรา ไชยศรีรัมย์
2563การสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนด้วยวิธีการทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ในการต้านจุลชีพอัมรินทร์ อะโน
2563การสำรวจศึกษาสถานภาพการรุกรานในปัจจุบันของหอยเชอรี Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819) ในประเทศไทยและการออกแบบงานวิจัยในเรื่องการจัดการหอยเชอรี และการนำเข้าฟื้นฟูหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองชนิด Pila virescens (Deshayes, 1824)ภาคย์ศิลป์ ปาคำ
2563การโคลนยีนเอกโซนิวคลีเอสของ Plasmodium falciparum ด้วยวิธี overlapping PCRปรมัตถ์ เลาหกรรณวนิช
2563การป้องกันการขาดทุนด้วยออปชั่นศรัณย์พร แก้วคำลา
2563การพัฒนาเครื่องดื่มชาหมักจากใบองุ่นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนันท์นภัส พิสิษฐ์อาภาภัค; ศุภาพิชญ์ ทองรัตน์
2563การปรับปรุงขอบเขตการประมาณค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามสมมาตรบุลภรณ์ คล้อยคล้าย
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ "คะ/ค่ะ" ผิดสิริยากร ก้องก่ำ
2563ผลของรังสียูวีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของน้ำลำไยอิสยา กิจพัฒนาศิลป์; พัสวี นฤมลฤทธิไกร
2563โครงสร้างและสมบัติการเคลื่อนที่ของอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่สังกะสีไอออนฐานน้ำณัฐวรรณ แสงนวกิจ; ศิริพร ตีระบูรณะพงษ์
2563การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งเนื้อในเมล็ดมะม่วงพันธุ์แก้วทดแทนแป้งสาลีกิตติเทพ รักสวัสดิ์; ปูริดา โชติโก; พิมพ์ณดา อังกูรดิษฐพงศ์
2563ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในถั่วเขียวอินทรีย์ปรุงสุกและถั่วเขียวทั่วไปปรุงสุกณิชากร อเนกสิทธิกิจ; นวแพรว มะลิลา; ปาณิสรา อมรรุ่งโรจน์
2563ผลของน้ำมันพืชต่อคุณภาพของไอศกรีมน้ำนมข้าวโพดพนิตพิชา มะมา; ธนพร บำรุงตระกูล; มนฐิติ กุนทรวรินทร์
2563การดัดแปลงลำดับนิวคลิโอไทด์บริเวณตำแหน่งที่ไรโบโซมจับของโอเพอรอน phaCAB เพื่อการผลิตพอลิ 3-ไฮดรอกซีบิวทิวเรดธเนศ ศรีโมรา
2563การศึกษาตลาดหุ้นไทยในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการด้วยแบบจำลองอนุกรมเวลาเกตน์นิภา หล่อประเสริฐ
2563การทดสอบสมบัติของอนุภาคเสมือนไวรัส Red-spotted grouper nervous necrosis virus (RGNNV)มนัส จันทะแจ่ม
2563การหาอายุอิฐด้วยวิธีการเปล่งแสงจากปราสาทไบแบก จังหวัดบุรีรัมย์ปริญญากรณ์ สนพิพัฒน์
2563การศึกษาปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย : การกระจายตัวเชิงพื้นที่กันยกร ประเสริฐวิริยะ
2563การวิเคราะห์สันเขาในประเทศไทยกมลวรรณ ทองดี
2563ธรณีวิทยาบริเวณเขาเม็ง จังหวัดกาญจนบุรีดัลลัชวรรณ สีตลพฤกษ์
2563การสร้างแผนที่ที่ราบน้ำท่วมถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้ดัชนีภูมิประเทศเกษมสรรค์ สุทธคุณ
2563ธรณีวิทยาโครงสร้างที่สัมพันธ์กับแผ่นดินไหวในปี 2016 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปพิชกานต์ ไชยสีหา
2563การวิเคราะห์กราฟเครือข่ายความสัมพันธ์ของหุ้นใน SET50 ในช่วงการระบาดของโควิด 19จิรายุส รัตนา
2563ขอบของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมฉากที่ซ้อนทับกันสิทธิพงศ์ พิทักษ์วัฒนานนท์
2563ผลเฉลยเป็นคาบมูลฐาน p ของระบบสมการเชิงผลต่างบางแบบนันทิยา กงละวัล
2563การกำจัดธาตุคาร์บอนส่วนเกินในผงขั้วแคโทดของถ่านอัลคาไลน์ที่ผิดมาตรฐานชัยพร พูลสวัสดิ์; กมลรักษ์ วงศ์ศรีศาสตร์
2563ผลของตัวแปรดำเนินการต่อประสิทธิภาพการคัดแยกของแข็ง-ของเหลวด้วยเครื่องแยกตัวกลางหนักนภสร นิปัจการ; วนาลี เทิดทูนภูภุช
2563แผนผังการตกตะกอนของตัวทำละลาย AMP-PZ-MEA ความเข้มข้นสูงสำหรับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ฐิติญา กาญจนกังวาฬกุล; ปพิชญา พัวพันธุ์
2563การแยกแก๊สผสม ไนโตรเจน/คาร์บอนไดออกไซด์/มีเทน ด้วยเมมเบรนพอลิซัลโฟนศุภวิชญ์ ไร่คลองครุ; ปกรณ์ พุ่มซ้อน
2563ช่วงระยะเวลาการอยู่รอดของไส้เดือนฝอย Panagrolaimus sp. บนกล้วยไม้ Dendrobiumธัญญารัตน์ กับเป็ง
2563ประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสและน้ำผึ้งจากชันโรง Geniotrigona thoracica ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิว Propionibacterium acnes และ Staphylococcus aureusกัณธิดา ภมรพล
2563การประเมินความเป็นพาหะนำโรคตัวอ่อนเน่ายูโรเปียนของไรปรสิตภายนอกของผึ้งหลวง (Apis dorsata)กนกวรรณ ตั้งสิริพัฒนาพันธุ์
2563ผลต่อระบบสืบพันธุ์ของไมโครพลาสติกชนิด polystyrene ในหอยแมลงภู่ Perna viridisสุรภา ฉินพลิกานนท์
2563การยับยั้งเชื้อราก่อโรคในกล้วยไม้โดยใช้ lipopeptide จากแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciensณัฐพงษ์ บุตรรักษ์
2563การระบุชนิดของไส้เดือนฝอยที่สามารถกำจัดหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้ปภาณิณ พันธ์พานิช
2563พิษเฉียบพลันของสารเบนโซฟีโนน-3 ต่อกุ้งขาว Litopenaeus vannameiชนิตา ศรีเกื้อกลิ่น
2563สมบัติการส่งเสริมการเจริญของพืชและการยับยั้ง Curvularia lunata ที่ก่อโรคเมล็ดด่าง ในข้าวโดยแอนตะโกนิสติกแบคทีเรียกุลจิรา จันแดง
2563โครงสร้างระดับจุลภาคและธาตุองค์ประกอบของเปลือกไข่เต่านา Malayemys macrocephala ในพื้นที่เกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธนกฤต นรสิงห์
2563การเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันลาย (Diptera: Stratiomyidae) และความสามารถในการย่อยสลายกากจากการแปรรูปอาหารกัญญาวีร์ แก้วหลวง
2563การพัฒนากล้องอินฟราเรดด้วยอุปกรณ์ Raspberry Piนิศาชล สงสุวงษ์
2563การศึกษาแบบจำลองโมเลกุลของวัสดุโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ฐานเซอร์โคเนียมเพื่อปรับปรุงความสามารถดูดซับและเร่งปฏิกิริยารีดักชันเชิงแสงของคาร์บอนไดออกไซด์ปรียาภรณ์ กันดี; ไขยนันท์ กำสุวรรณ
Results 151-200 of 1987 (Search time: 0.01 seconds).