Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 51-100 of 1987 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขอนามัยด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีทักษิณา มาลี
2563พอลิแล็กติกแอซิดที่เชื่อมขวางได้ด้วยแสงสิตานันท์ แซ่อึ๊ง
2563ระบบบริหารจัดการข้อมูลวัสดุของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณิศร ศรีธนาอนันต์
2563องค์ประกอบทางเคมีจากกากกาแฟอุตสาหกรรมสิทธิผล นุชถาวรลักษณ์
2563การคัดเลือกตัวควบคุมทางชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมหอยฝาเดียวน้ำจืดสกุล Bithyniaณัฐพงศ์ สุวรรณพงศ์
2563การระบุสารที่ก่อให้เกิดการหืนในทุเรียนอบแห้งเยือกแข็งโดยใช้การสกัดด้วยไดคลอโรมีเทนณัฐพล ดีสม
2563การพัฒนาอุปกรณ์การวิเคราะห์ฐานกระดาษสำหรับการตรวจวัดแบบเรืองแสงของฟอร์มาลดีไฮด์ณัฎฐาภรณ์ ทองวัฒนา
2563การแยกอิแนนทิโอเมอร์ของแอลกอฮอล์ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟีที่ใช้อนุพันธ์แอลฟาไซโคลเดกซ์ทรินอทิพติยา ศรีประสิทธิ์
2563การวิเคราะห์สารโคคูมิกลุ่มกลูตามิลเปปไทด์ในปลาร้าจิณณวัตร สุวรรณเวลา
2563ผลของเยื่อนุ่นที่มีต่อสมบัติของเปเปอร์ครีตบุญญดา นิโรจน์; ปริญญา การะเกษ
2563การระบุชนิดด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ดและแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกอ๊อดพิชชาพร สร้อยกระโทก
2563การวิเคราะห์เชิงปริมาณของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในซีเมนต์ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีจิตรานุช จันทร์สมบุญ
2563ฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเห็ดกระถินพิมานสูตรที่ 5 ต่อการแสดงออกของยีน IFNGR1 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูกประกายทิพย์ สมจิตต์
2563การประกอบตัวเองของตัวนำพานาโนกรดไฮยาลูรอนิกสำหรับการประยุกต์ด้านชีววิทยาทางการแพทย์ปฐมาวดี สุนทรสุวรรณ์
2563การนำไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าของเพอรอฟสไกต์ PrBaCo₂O₆-δ ที่โดปด้วย Ni และ Moปุณยาพร คำแดง
2563การพัฒนาช้อนอิเล็กโทรลิซิสสำหรับดัดแปลงรสชาติกิมจิและการวิเคราะห์ สารประกอบในกิมจิโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีวรรณรดา จิระนันทวุฒิ
2563การสังเคราะห์โบโรนิกกราฟีนควอนตัมดอท สำหรับตรวจจับน้ำตาลกลูโคส ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ภัทรปภา จันทกิจ
2563การสังเคราะห์สีย้อมสไตริลที่มีตัวดับแสงสำหรับการตรวจวัดดีเอ็นเออภิชญา บำรุงเมือง
2563สมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของอนุภาคแคดเมียมซัลไฟด์ควอนตัมดอทในปฏิกิริยาแอมิเดชั่นสิรวิชญ์ ติดมา
2563การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซิลิกาเจลแบบมีรูพรุน สำหรับไฮโดรจิเนชันบางส่วนของไบโอดีเซลประภวิษณุ์ บุญเชื้อ
2563การเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกในส่วนต่างๆของดอกไม้ทะเล (Cnidaria: Anthozoa)สุประดิษฐ์ พึ่งผล
2563ความหลากชนิดและการใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ธนพงษ์ แก้วเกตุ
2563เสียงร้องประกาศตนเองของอึ่งในสกุล Microhyla ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่แรกขวัญ ผลธัญญา
2563ปริมาณปรอทตามลำดับชั้นความลึกในดินตะกอนบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามสุริยพงศ์ คำโสภา
2563แบบจำลองการรุกของน้ำเค็มบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีธนัสสรณ์ โตขำ
2563การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หญ้าทะเลทีเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปานรวี หัสต์กมลตระกูล
2563ปรอทในเนื้อเยื่อปลาทูลังที่จับจากอ่าวไทยและปริมาณแนะนำสำหรับบริโภคศิวนาถ แพ่งพันธ์
2563ผลของไมโครพลาสติก Polystyrene ต่ออัตราการตายครึ่งหนึ่งของประชากร และการสะสมในกุ้งก้ามกรามวัยรุ่น (Macrobrachium rosenbergii)จินดาพร เพชรวิสัย
2563การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ระหว่างปี พ.ศ. 2549- พ.ศ. 2560วิธวินท์ พลลาภานันท์
2563แชทบอทสำหรับการตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับ CHULA MOOCศรัณย์ ทิพย์โฆษิตคุณ
2563การเตรียมและสมบัติของพอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว : ผลของปริมาณตัวริเริ่มและตัวเร่งกุลรัชนันท์ เรืองพุฒ; สุชาครีย์ แสนโคต
2563การเตรียมมาส์กหน้าจากแกลบข้าวนาโนเซลลูโลสทัสชา ปฏิภาณปรีชาวุฒิ; นภัสภรณ์ พิชิตอนันต์สกุล
2563ระบบวิเคราะห์อารมณ์ จากบทสนทนาในละครโทรทัศน์ของไทยมนัสนันท์ เสนาะเสียง; พิชามญชุ์ ศิลาพัชรนันท์
2563ระบบจัดการการประชุมและติดตามงาน ภาคคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์นรวีร์ บูรณะพาณิชย์กิจ; ไวยกร ภูมิเจริญวัฒน์
2563เว็บแอปพลิเคชันประชุมวิดิโอแบบกลุ่มด้วย WebRTCกุสุมา จงปัตนา
2563การหาขอบเนื้อแท้รอยโรคปอดจากภาพเอ็นโดบรองเคียลที่บันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชัชฌมล เหลืองสุรงค์
2563เว็บแอปพลิเคชันเพื่อสร้างตารางสอนประจำภาคสำหรับอาจารย์นฤสรณ์ อริยสกุลวงศ์; ภักดี หนุนภักดี
2563ขั้วไฟฟ้าเก็บประจุพลังงานยิ่งยวดเชิงแสงฐานพอลิอะนิลีนณัฏฐ์สิมา คงสืบชาติ; อภิสสรา สกุลพิทักษ์
2563การเตรียมเซรามิกคอร์เดียไรต์พรุนโดยใช้แมกนีเซียมออกซีซัลเฟตซีเมนต์เป็นตัวเชื่อมประสานธนกฤต สุขนวกุล; นฤมล ปะวะขัง
2563การเตรียมและลักษณะสมบัติของวัสดุพรุนน้ำที่ทำจากตะกรันจากเตาอาร์คไฟฟ้าพงศ์พีระ ยังเจริญ; พีระพัศ เมลืองศิลป์
2563การพัฒนาความทนด่างบนผ้าไหมสำหรับการเหนี่ยวนำผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ปฐมพล สุโพภาค; ศุภามน กี่สง่า
2563เซรั่มบำรุงผมจากนาโนเซลลูโลสไผ่และน้ำมันมิ้นท์กวิตา บุญธรรม; โอฬาร โขวุฒิธรรม
2563โมบายแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาและสุ่มร้านอาหารดนุรุจ พรหมธีระวงศ์; ภัทรอาภา หิรัญพันธุ์
2563การจำแนกคำโต้ตอบข่าวไทยเป็นแบบชนิดหัวข้อโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องศลิษา ชูชื่นพฤกษาพันธ์; ไอศวรรย์ ธโนศวรรย์
2563ระบบทำนายการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในแม่น้ำชีจากภาพถ่ายดาวเทียมกัณฐิกา สร้อยเพชรคุณ
2563ตัวแบบพยากรณ์คุณภาพอากาศโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาดำรง ตงศิริ
2563การสังเคราะห์แมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่เจือด้วยโลหะออกไซด์เพื่อสมบัติการสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้คมชาญ มี้เจริญ; ณัฐรุจา โตวิรัตน์กิจ
2563การเปลี่ยนแปลงความลาดชันชายหาดและพื้นท้องน้ำระหว่างฤดูมรสุมบริเวณตอนเหนือปากแม่น้ำปราณบุรีชุดามาศ เจริญพร
2563ผลของความยาวคลื่นแสงสีนํ้าเงินและสีแดงต่อการเจริญเติบโตของปะการังเขากวาง Acropora humilis ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทยสุภัชชา จ่าปะคัง
2563การศึกษาปริมาณและชนิดของไมโครพลาสติกในกุ้งเคยสกุล Acetes และกลุ่ม Mysid ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนพิชชา กันต์ธนะเดชา
Results 51-100 of 1987 (Search time: 0.011 seconds).