Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 11-20 of 13991 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์นครจำปาศรี จังหวัดมหาสารคามสุนิดา ชินณะวงศ์
2554ข้อกำหนดรูปนัยเพื่อทวนสอบแผนภาพกิจกรรมของกระแสกระบวนการเจริญศักดิ์ นาคงาม
2553การประยุกต์ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์ความปลอดภัยของการจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีสายอากาศระบุทิศทางภัทร บุญญกาญจน์
2554การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมเส้นใยเรยอนผสมกับเส้นใยนุ่นเพื่อเป็นวัสดุดูดซับน้ำมันจิรายุ มั่งสุวรรณ
2550การวิเคราะห์รูปแบบค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือนไทยพรพิมล พันธ์พิมาย
2553การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนเปียโนระดับชั้นต้นของหลักสูตรเปียโนอัลเฟรดสำหรับสถาบันสอนดนตรีเอกชนในกรุงเทพมหานครธิรดา สุนทรนาค
2553การศึกษาผลการปรับค่าองศาการฉีดเชื้อเพลิง DME ผสมปาล์มไบโอดีเซล ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ส่วงหน้าชลมิตร ทิพย์สิงห์
2553การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาเจริญศรี พันปี
2554ไฮโดรดีออกซิจีเนชันของน้ำมันเมล็ดในปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดีนัมณรงค์วุฒิ เจ้าแก่นแก้ว
2554ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในพนักงานหญิงบริการนิติยา ฤทธิไกร