Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 21-30 of 40476 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การศึกษาขวัญของครูประชาบาลจังหวัดสุโขทัยอารี สวรรค์วานิช
2523ภูมิหลัง แรงจูงใจ และพื้นฐานอำนาจของนักการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ในประเทศไทยอุษา ว่องวงศ์ภพ
2519ความสัมพันธ์ระหว่างการระเหยของน้ำจากถาดระเหยกับรังสีดวงอาทิตย์ธวัชชัย พฤกษะวัน
2525ความแข็งแรงของผนังก่ออิฐต่อการรับแรงด้านข้างเอนก ชมวงษ์
2525ประสิทธิผลของเสียงตามสายที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีธนพล โล่ห์สุวรรณ
2519การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย "พลังงาน" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่หกนันทนา เทพบริรักษ์
2521การศึกษาปรากฎการณ์การเคลื่อนย้ายในผลึกต่าง ๆ ที่อุณหภูมิระหว่าง 77 องศาเคลวินถึงอุณหภูมิห้องธีรพันธุ์ ม่วงไทย
2537สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคกลางประวัติ คงอ่อน
2522พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัตินันทิวัฒน์ สามารถ
2525ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อพุทธรักษาลูกผสมนันทนา ลิ่มสกุล