Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 31-40 of 263 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กลวิธีการสื่อสารในการพากย์ภาพยนตร์โทรทัศน์ทฉัตรีย์ พิลึกภควัต, 2520-
2548กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีระพีพร ฤทธิไพโรจน์
2546กระบวนการสื่อสารในการสร้างกระแสนิยมในย่านสยามสแควร์อรวิภา จินตนาวัน, 2521-
2548ของเล่นพื้นบ้านในฐานะสื่อเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายรัตติกาล เจนจัด
2539ความต้องการข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่ได้รับข่าวสารเรื่องการประกันสังคม ของผู้ประกันตน ในเขตจังหวัดสมุทรปราการเรืองศิลป์ แก้วดอนรี
2546แบบแผนการเปิดรับสื่อมวลชนและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างพัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์, 2521-
2546ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญวรรัตน์ ชัยชนะ, 2517-
2545การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์, 2521-
2546กระบวนการสื่อสารในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซียหทัยสิริ เจาวัฒนา, 2523-
2545การสื่อความหมายและการรับรู้เอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนหัวหินวิลัยพร สาคริก, 2522-