Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 231-240 of 244 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ความเคลือบแคลงใจในโฆษณากับทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อโฆษณาของผู้บริโภคดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2551ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออาหารสร้างสุขภาพกนิษฐา หมู่งูเหลือม
2557ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกชินพัชร ประพัฒนสารกุล
2551การออกแบบสารในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อมวลชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พจนาภา นวาวัตน์
2558กระบวนการและปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก : กรณีศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครปกรณ์ พันธ์จิตวุฒิชัย
2551ความสัมพันธ์ระหว่างความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกับทัศนคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคนลินรัตน์ ถาวรเลิศรัตน์
2551ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนคพรรณ สุวรรณหงษ์
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวกฤติกา สายณะรัตร์ชัย
2554ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในอำเภอหัวหิน : กรณีศึกษา โครงการสมาร์ท เฮ้าส์ หัวหินสมเชษฐ์ จงจอหอ
2558การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้ารุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน