Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 11-20 of 68539 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มด้วยเทคนิค Stacking สามารถเพิ่มความแม่นยำของการทำนายสัญญาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้หรือไม่ศราวุฒิ ทองเชื้อ
2566การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำแกรนูลเปียกสำหรับการผลิตยาเม็ดเมตฟอร์มินนัชชา เตียสุนทรารมย์
2566ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้ยาต่ำกว่าขนาดเป้าหมายในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังคนึงจิตร ทิศกูล
2566คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชันต่อการต้านการเจริญและการสร้างเมลานินของนีโอสีทตาลิเดียม ไดมิเดียเอตุม ที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราที่เล็บกัญญานัฐ ครองบุญ
2566การประเมินความเสี่ยงของการลงทุน SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยใช้ตัวแบบ GARCH-MIDASทัตพงศ์ บุญแก้วล้อม
2566การศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของสกุลเงินดิจิทัลธนัชชา บุญญะ
2566ผลของรูปแบบการออกกำลังกายที่แตกต่างกันต่อดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่วและภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นศุภวิชญ์ อิทธินิรันดร
2566ผลของโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานต่อความเหนื่อยล้าของการรู้คิดในศิษย์การบินกนกพร ลีลาเทพินทร์
2566ผลของการฝึกแบบวงจรร่วมกับการวิ่งขึ้นเขาสลับช่วงที่ความหนักสูงที่มีต่อการล้าของระบบประสาทกล้ามเนื้อ และความสามารถในการวิ่งเทรลในนักวิ่งเทรลสมัครเล่น รุ่นมาสเตอร์ศิรประภา พานทอง
2566การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของบุคคลวัยทำงานมนัสชยา จิตต์วิบูลย์