Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 948 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุด เดอะวิทรูเวียนแมนธนกร สรรย์วราภิภู
2560การพัฒนารูปแบบมาตรฐานงานออกแบบเรขศิลป์เพื่อสภาพแวดล้อมสำหรับเมืองสร้างสรรค์ทนงจิต อิ่มสำอาง
2560ไหว้ : ประติมากรรมร่วมสมัยธนีพรรณ โชติกเสถียร
2560ประติมากรรมสื่อใหม่ : รูปแบบลีลาและรสนิยมในศิลปะยกล้อธีรพล หอสง่า
2560แนวทางการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนังส่งออกประเทศญี่ปุ่น : การสร้างสรรค์อัตลักษณ์หัตถกรรมไทยในรูปแบบอาวองท์-การ์ด หลังยุคสมัยใหม่พรนารี ชัยดิเรก
2560การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด ตาลเมืองเพชรปราชญา สายสุข
2560ศิลปะสื่อภาพถ่าย: ความรุนแรงในความสงัดวรพรรณ สุรัสวดี
2560การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ผู้ใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวรพจน์ ส่งเจริญ
2560การออกแบบโฆษณาส่งเสริมสังคมสําหรับปัญหาสังคมที่มีอิทธิพลต่อมิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่นอภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์
2560ปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิงไทย:การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ประไพพรรณ พึ่งฉิม