Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-11 of 11 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565สภาวะการศึกษาไทย ปี 2564 : สภาวการณ์การจัดการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; ชญาพิมพ์ อุสาโห; นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์; เพ็ญวรา ชูประวัติ
2561การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; ชญาพิมพ์ อุสาโห; สุกัญญา แช่มช้อย; สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา; เพ็ญวรา ชูประวัติ
2553การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2553การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ : พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤตทางการศึกษาพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2551หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแผนกแม่บ้านของโรงแรมพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2551หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2551หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2551หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2551หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2551การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2551การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ : พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤตทางการศึกษาพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
Results 1-11 of 11 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next