Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-50 of 74 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การแปลคำศัพท์ด้านวัฒนธรรมภาษาฟาร์ซี (อัฟกานิสถาน) ในนวนิยายเรื่อง A Thousand ​Splendid Suns ของ Khaled Hosseiniพนิตนุช สัจจมงคล
2564การแปลภาษาถิ่นจาเมกาในนวนิยายยุคหลังอาณานิคม เรื่อง The Book of Night Women  โดย มาร์ลอน เจมส์หรรษา ต้นทอง
2564การแปลบทสนทนาภาษาถิ่น Irish English ในนวนิยายเรื่อง the commitments โดย Roddy Doyleพิมพ์สุจี กิติโชตน์กุล
2564การแปลศัพท์เฉพาะทางในข้อเสนอกฎหมายการบริการดิจิทัลและข้อเสนอกฎหมายการตลาดดิจิทัลของสหภาพยุโรปนพรุจ พงษ์สิทธิถาวร
2562การศึกษากลวิธีการแปลคำนามและวลีที่ใช้เรียกสตรีเพศ ในสำนวนแปลเรื่อง ห้องส่วนตัว โดย มาลินี แก้วเนตร จากความเรียงแนวสตรีนิยมเรื่อง A Room of one's own ของ เวอร์จิเนีย วูล์ฟเยาวลักษณ์ กงษี
2562การถ่ายทอดวัจนลีลาในหนังสือเรื่อง The Seven Lamps of Architecture ของ John Ruskinนัทธมน ตั้งตรงมิตร
2561การศึกษาแนวทางการแปลข้อความที่มีลักษณะการให้คำนิยามในวรรณกรรมเรื่อง "A Series of Unfortunate Events" ของ Lemony Snicket แปลโดย อาริตา พงศ์ธรานนท์ณัฐชนน หนูแดง
2561การถ่ายทอดวัจนลีลาในนวนิยายเรื่อง Days Without End ของ เซบาสเตียน แบร์รี่ณัฐกรณ์ อังสิริเสณี
2561การแปลป้ายพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหารณัฐสุดา แก่นน้อย
2560การศึกษาเปรียบเทียบตัวบทที่มีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจกับบทแปล : กรณีศึกษาเรื่องIt's Not About You (ยิ่งให้ยิ่งชนะ)ดิษยา สิริกิตติกร
2560การแปลคำซ้ำในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1พรชัย เสรีมงคลผล
2560การแปลนิยายภาพ : กรณีศึกษาเรื่องการแปล Saga ของ Brian K. Vaughan และ Fiona Staples จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยสุทธิณี เทพพันธ์กุลงาม
2560การแปลวาทกรรมความถูกต้องเชิงการเมืองในบทคัดสรรจากเรื่อง Politically Correct Bedtime Stories ของ James Finn Garnerกมลสรร ทวีวงษ์
2560การแปลนวนิยาย เรื่อง Room ของ Emma Donoghueชญาดา บินหะซัน
2560ข้อบกพร่องด้านภาษาที่พบในการแปลป้ายข้อมูลของพิพิธภัณฑ์และวิธีการแก้ไข : กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)กุลธิดา บุญญวนิช
2560การแปลนวนิยายเรื่อง Beloved : ปัญหาและแนวทางการแก้ไขประภาศรี เจตทรงกุล
2560การแปลศัพท์ทางจิตเวชศาสตร์ในตำรา Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, fifth edition ของ Glen O. Gabbardปิยดิถิ์ เจริญสุข
2559การแปลคำศัพท์เศรษฐศาสตร์ในหนังสือเรื่อง Naked Economics ของ Charles Wheelanวรรณกร สมุทรอัษฎงค์
2559การศึกษากลวิธีการแปลหน่วยสร้างกริยาเรียง (serial verb construction) ในนวนิยายเรื่อง ข้างหลังภาพของศรีบูรพา : เปรียบเทียบสำนวนแปลของเดวิด สไมท์ และ ซูซาน ฟุลอป เคปเนอร์กนิษฐ์ ฉินสิน
2559การแปลบทเพลงคัดสรรเพื่อการฝึกทหารเรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแพรวพรรณ พวงเกษม
2559การแปลคำและสำนวนราชาศัพท์ในหนังสือชีวประวัติเรื่อง Four Sisters : the Lost Lives of the Romanov Grand Duchesses ของ Helen Rappaportสิริกาญจน์ บุญเอนกพัฒน์
2559การศึกษากลวิธีการแปลภาษาย่อยของกลุ่มชายรักร่วมเพศ : กรณีศึกษา : การแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง วิล เกรย์สัน, วิล เกรย์สัน (Will Grayson, Will Grayson)สุมนมาล ขุนภักดี
2559การแปลคำสแลงเกี่ยวกับยาเสพติดในบันทึกความทรงจำเรื่อง A Piece of Cake : a Memoir ของ Cupcake Brownพัฒนียา ทองโอฬาร
2559การแปลชื่อของวิเศษในนวนิยายกึ่งเกมส์ เรื่อง Destiny Quest: the Legion of Shadow ของ ไมเคิล เจ วอร์ดพิชญา เดชหามาตย์
2558การแปลหนังสือสารคดี (non-fiction) ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง The Demon in the freezer ของ Richard Prestonเยาวลักษณ์ มนต์แก้ว
2558การแปลภาวะพันธุ์ผสมในนวนิยายเรื่อง The Moor's Last Sign ของ Salman Rushdieณรงเดช พันธะพุมมี
2558เรื่องเพศกับการเซ็นเซอร์ : การแปลภาษาต้องห้ามในนวนิยาย เรื่อง Fifty Shades of Grey ของ E.L. Jamesพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม
2558การแปลคำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ในหนังสืออัตชีวประวัติเรื่อง เมื่อวัยเด็ก ของ เอนก นาวิกมูลวิสุตา วงศ์เสงี่ยม
2557การศึกษาแนวทางการแปล Reporting clauses (said+adverb)ทิพย์สุรางค์ วงศาสุราฤทธิ์
2557แนวทางการแปลคำศัพท์ทางวัฒนธรรมของวิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ ในนวนิยายแปล เรื่อง เด็กเก็บว่าวมุนยาตี เก็บบุญเกิด
2557การแปลในกระบวนการสร้างเรื่องเล่าของข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์กุลธิดา สามะพุทธิ
2557การศึกษาเปรียบเทียบการแปลเรื่อง The Picture of Dorian Gray ของ Oscar Wilde จากสำนวนการแปลของ อ.สนิทวงศ์ และ กิตติวรรณ ซิมตระการเกศราลักษณ์ ไพบูลย์กุลสิริ
2557การแปลสำนวนภาษาอังกฤษในนวนิยายเรื่อง The Secret History ของ Donna Tarttเขมิกา ประทีปะจิตติ
2556การศึกษาแนวทางการแปลคำกริยาในตำราประกอบอาหารไทย จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษปนัดดา รุ่งเรืองรัตนกุล
2556การศึกษาการกลวิธีแปลมุกตลกในบทบรรยายไทยเป็นบทบรรยายภาษาอังกฤษในภาพยนตร์ตลกเรื่อง พี่มาก...พระโขนงปวิตรา อุราธรรมกุล
2556การศึกษาการแปลคำขยายเพิ่มระดับสูงสุดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์พงศ์นรินทร์ คงชู
2556การศึกษาแนวทางการแปลคำบรรยายบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้ากัฑลี กนกคีขรินทร์
2556การแปลหนังสือวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่อง The Nation-state in question บทบรรณาธิการโดย Thazha Varkey Paul (T.V. Paul), G. John Ikenberry, and John A. Hallพรณรงค์ อ่วมคำ
2556การแปลหนังสือเชิงวิชาการสาขาชีววิทยา เรื่อง Virolution ของ Frank Ryanธิดาพร ชัยฒิพงศ์
2556การแปลกวีนิพนธ์เรื่อง Santa Go Home : A Case History for Parents Embellished by Robert Osborn ของ Ogden Nashกฤษดากร อินปถม
2556การแปลเรื่อง Vintage Style : Iconic Fashion Looks and How to Get Them ของ Sarah Kennedyปานวาด สุขวิบูลย์
2555แนวทางการแปลบทเพลงเพื่อการขับร้องประกอบภาพยนตร์เรื่อง Tangled และ Braveทัศนีย์ กีรติรัตน์วัฒนา
2555กลวิธีการแปลอุปมาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในนวนิยายเรื่อง "พันธุ์หมาบ้า" (Mad dogs & co) ของ ชาติ กอบจิตติ จากสำนวนการแปลของมาร์เซล บารัง (Marcel Barang)วิอร นิลยนิมิตร
2555การศึกษากลวิธีการแปลการเล่นคำ (Wordplay) ในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง Winnie the Pooh ของ เอ.เอ. มิลน์ เปรียบเทียบสำนวนแปลของธารพายุและแก้วคำทิพย์ ไชยดลพร ราชแพทยาคม
2555การศึกษากลวิธีการแปลอุปมาจากไทยเป็นอังกฤษ ในนวนิยายเรื่อง The Brotherhood of Kaeng Khoi โดย Peter Montalbano แปลจากเรื่อง ลับแล, แก่งคอย ของอุทิศ เหมะมูลกมลชนก ประเสริฐสม
2555แนวทางการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ในช่วง ค.ศ. 1971- ค.ศ. 2010นรี เชษฐ์ศุทธยางกูร
2555การแปลบทละครเรื่อง Look Back in Anger ของ John Osborneปรางค์ทยา วงศ์กำแหงหาญ
2555การแปลสุนทรพจน์ของนางออง ซาน ซูจี ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์และสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 16-21 มิถุนายน พ.ศ. 2555ทิตา งามมหรัตน์
2555การแปลกวีนิพนธ์เรื่อง The Rape of the Lockธิชาวดี มีสมพืช
2554การแปลคำศัพท์สร้างใหม่ในนวนิยายเรื่อง Ship Breaker ของ เปาโล บาชิกาลูพิธิพาดา สุภาแสน
Results 1-50 of 74 (Search time: 0.012 seconds).