Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 27 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ (หรือ ระบบการวิจัยกึ่งโกลาหลอลเวง)สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2554การวิเคราะห์โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถาบันผลิตครู และนิสิต/นักศึกษาครู โครงการนำร่อง พ.ศ. 2552 และ 2553สมหวัง พิธิยานุวัฒน์; เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
2545บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด (Research methodology : a tool or a way of thinking)สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2533การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้านสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา : สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2537เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2545การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์