Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2540 : ถ้าไทยไม่ช่วยไทย แล้วใครจะมาช่วยเรา : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย : โอกาสในการสร้างสังคมไทยยุคใหม่-
2541ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2541 : รักบ้านรักเมืองไทย รักษาไว้ด้วยวัฒนธรรม เสริมสร้างและกล่าวย้ำ ให้สมค่าความเป็นไทย : การดำรงชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท-
2542ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2542 : คน : กำลังของแผ่นดิน : พัฒนาคน พัฒนาชาติ ตามรอยพระยุคลบาท-
2544ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2544 ประเภทเรียงความเรื่อง เยาวชนกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย-
2545ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2545 ประเภทเรียงความเรื่อง วิกฤตของชาติรุนแรง คนดีฤาจะแล้งแหล่งสยาม ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง การแก้ไขวิกฤตของชาติในอดีต : บทเรียนสำหรับปัจจุบันและอนาคต-
2548ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2548 ประเภทเรียงความเรื่อง 60 ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง อยู่อย่างไทย รู้จักใช้ รู้จักออม-
2547ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2547 ประเภทเรียงความเรื่อง ความยากจนไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าละอาย ความชั่วช้า คดโกงนั่นแหละ เป็นจริงที่น่ารังเกียจ น่าละอายอย่างยิ่ง ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระประทีปแห่งสยาม-
2549ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2549 ประเภทเรียงความเรื่อง "ชื่อภูมิพล ที่แปลว่ากำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการบริหารจัดการทรัพยากร-
2546ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2546 ประเภทเรียงความเรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทย ในทัศนะของนิสิตนักศึกษา ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง ระบบราชการไทย กับการแก้ไขปัญหาสังคม-