Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 131 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์
2550การสร้างแบบจำลองต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โดยวิธีการจำลองภูมิ นวลจันทร์
2542การพัฒนามาตรวัดของการทดสอบและเครื่องมือสำหรับเทสติงมาทัวริตีโมเดลประภาส ศรีชัยวัฒน์
2543การสร้างโปรแกรมโพรล็อกจากข้อกำหนดรูปนัยในรูปสัญกรณ์เซดนุชรี ลาภจิตรกุศล
2554การจัดเก็บและค้นคืนแบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อนาวิล ตระการวิโรจน์
2554การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัดความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลเส้นภูมิศาสตร์นลินี พรหมสาขา ณ สกลนคร
2547การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮตนฤชัย ศรีแสงอยู่, 2516-
2545การพัฒนาซอฟต์แวร์การต่อประสานสำหรับเครื่องอ่านอีไลซ่าอรรถพล ถาน้อย, 2516-
2545การออกแบบกฎการแปลงยูเอ็มแอลซีเควนซ์ไดอะแกรมเป็นชุดคำสั่งภาษาจาวามฑุปายาส ทองมาก, 2522-
2549การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สุทธิพงษ์ มีใย