Browsing by Author กนกศักดิ์ แก้วเทพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 16 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2529รัฐไทย : พัฒนาการของระบบทุนนิยมและชนบทในประเทศไทยเบล, ปีเตอร์ เอฟ
2552อินเตอร์เน็ตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวราวุธ แสงอร่าม
2550เศรษฐกิจชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายประชานิยมสยามสิน วลิตวรางค์กูร
2553เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์กับเศรษฐกิจไทย : การศีกษาเชิงประจักษ์ (1975-2005)พีระ ตั้งธรรมรักษ์
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโรงเรียนกวดวิชาสกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม
2539แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองไทยเพื่อทางเลือกในการพัฒนาอังคณา สาธานนท์
2541โครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (พ.ศ.2537-2541)มงคล ปิยะทัสสกร
2528โครงสร้างส่วนล่างประวัติศาสตร์, และสังคมกอเดลิเยร์, มอริซ