Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 403 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาภาณุพงษ์ จำปา
2556การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชายก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนศรัญญา ศรีทอง
2558การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการของกรุงเทพมหานครอรุณี จิระพลังทรัพย์
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยพวนโดยชุมชนชมพูนุท ภาณุภาส
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวกฤติกา สายณะรัตร์ชัย
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลชลิตพล สืบใหม่
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการโปรแกรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุพำนักระยะยาวจรรยา วุฒิฐานทวี
2557การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุดรธานีนิจิรา คลังสมบัติ
2556การพัฒนารูปแบบการผสมผสานการฝึกด้วยน้ำหนัก กับการฝึกด้วยแรงดันอากาศเพื่อเพิ่มพลังอดทนในนักกีฬาเทนนิสสุทธิกร อาภานุกูล
2558การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนศิริพรรณ บุตรศรี
2560การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในประเทศไทยสมิทธิ์ บุญชุติมา
2556การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุขอัจฉรา บุญชุม
2553การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายจินตนา สรายุทธพิทักษ์
2560การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของแฟนสโมสรฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกวรวีร์ นาคพนม
2556การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงจักรยานยนต์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนกิ่งกนก เสาวภาวงศ์
2558การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากฤป จุระกะนิตย์
2558การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากแก่นตะวันสำหรับหญิงวัยทำงานณัติพร อรธนาลัย
2555การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครกฤตยา ช่างประดับ
2557การพัฒนาแบบทดสอบการก้าวขึ้นลง เพื่อทำนายสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดในนักกีฬาบาสเกตบอลชายวรรณวิสา บุญมาก