Browsing by Author ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟวิไลรัตน์ โกสุพรรณ์
2557การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลโดยการเผาผนึกแบบเกิดปฏิกิริยาบางส่วนต่อพงศ์ ดาวประดับวงษ์
2556การพัฒนาเซรามิกพรุนจากดินแดงท้องถิ่น และวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์สิริพรรณ นิลไพรัช; ธนากร วาสนาเพียรพงศ์; กฤษณา ศิรเลิศมุกุล; รัฐพล รังกุพันธ์; ศรีไฉล ขุนทน; ยุทธนา แก้วตาบุตร; ขนิษฐา หนูมั่น; อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์
2559การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของเอทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากแกลบธิดารัตน์ โลหะไพบูลย์กุล
2558การสังเคราะห์ผงแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลพิสณฑ์ รักษ์จินดา
2551การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของผงบีตาซิลิคอนคาร์ไบด์จากแกลบเฉลิมขวัญ มกรพันธุ์
2552การเตรียมและการวิเคราะห์สมบัติของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์สำหรับงานทันตวัสดุรญา วนานุรักษาวงศ์
2553การเตรียมและการหาลักษณะสมบัติของวัสดุพรุนจากถ่านแกลบกัมมันต์โดยการหล่อแบบธีวินท์ ทั่วประโคน
2556การใช้กากของเสียจากการผลิตคะตะลิสต์สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในเคลือบเซรามิกสุนีย์พร โพธิ์แก้ว
2554ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันและสมบัติหลังเผาของวัสดุเชิงประกอบสปอดูมีน/คอร์เดียไรต์ปราณี จันทร์ลา
2557ผลของลิเทียมอะลูมิเนตต่อการเผาผนึกเซรามิกแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลเอกรินทร์ สุบุญ
2554ผลของวิธีการสังเคราะห์ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมโคบอลเทตสิริชัย สัจจโสภณ
2560ผลของสารตัวเติมพอลิอะนิลีน-กรดโดเดซิลเบนซีนซัลโฟนิกต่อสมบัติของแผ่นนำไฟฟ้าคาร์บอนคอมพอสิตกิตติพงษ์ เรือนคำ
2553ผลของสารเติมแต่งต่อสมบัติของแก้วซิลิกาจากเถ้าแกลบที่เตรียมโดยการเผาผนึกบวร วรเจษฎารมย์
2561ผลของเถ้าถ่านหินบิทูมินัสต่อสมบัติของเนื้อเซรามิกดินเผาญาณวุฒิ วงศ์หอม
2558ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบาสุทัศน์ จันบัวลา
2550ผลของแอลคาไลน์เอิร์ตออกไซด์โด๊ปร่วมกับอิตเทรียและซิลิกาต่อการเผาผนึกของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์ยุทธนา แก้วตาบุตร
2552ผลของโซเดียมคาร์บอเนตต่อการเกิดคราบขาวและสมบัติของเนื้อดินปั้นราชบุรีหลังเผาอดิศักดิ์ ถือพลอย
2561อิทธิพลของเถ้าหนักลิกไนต์ต่อการแอ่นตัวของกระเบื้องเซรามิกสโตนแวร์ธฤต ประสาทเสรี
2553โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก : ปีที่ 3 (ภาคกลาง) : รายงานฉบับสมบูรณ์สิริพรรณ นิลไพรัช; ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล; สรินทร ลิ่มปนาท; อรพินท์ พานทอง; ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล; ปราณี รัตนวลีดิโรจน์; กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ; สวลี เสนาพิทักษ์; ศรีไฉล ขุนทน; ธนากร วาสนาเพียรพงศ์; กฤษณา ศิรเลิศมุกุล; รัฐพล รังกุพันธุ์; สุพิณ แสงสุข; อดิศักดิ์ ถือพลอย; ปัญญสิริ รมยานนท์; นัทธมน ตั้งตรงมิตร; ฐาปยุทธ ถำอุทก; เกรียบไกร ยอดชมภู; สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์; นุชรดา โชติอุดมรัตน์; สุดา อินทองแก้ว