Browsing by Author ศิริชัย ศิริกายะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 114 to 133 of 146 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุขภาพปริญญา ศรีอนันต์
2550บทบาททางการสื่อสารของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทยตวงทอง สรประเสริฐ
2539บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนญี่ปุ่นในประเทศไทยกรรพุม บุญทวี
2551ปรสิตการสื่อสารในการแสดงตลกจากสื่อวีซีดีบันทึกการแสดงสดของวงโปงลางสะออนวรันธร บุญพิทักษ์
2549ปรสิตการสื่อสารในรายการโทรทัศน์เล่าข่าวเช้าริรินดา เติมไทยมงคล
2541ปัจจัยกำหนดลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุเติมศักดิ์ จารุปราณ
2544ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทศพร โขมพัตร, 2517-
2543ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้สื่อข่าววิทยุศูนย์ข่าวแปซิฟิคกิติมาภรณ์ จิตราทร
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแสประวีณมัย บ่ายคล้อย
2548ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ
2537ปัจจัยสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาชั้นเยี่ยมของประเทศไทยธนวัฒน์ ปุกหุต
2534ปัญหาสังคมในภาพยนตร์ของ มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคลอนุสรณ์ ศรีแก้ว
2543พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจรส กายโรจน์
2544พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุ่มแม่บ้านผู้ชมละครโทรทัศน์ไทยธิติรัตน์ อรัณยวงศกร, 2518-
2520พฤติกรรมการสื่อสารในชนบท : การสำรวจทางสังคม ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางเกศรินทร์ สุทธิไสย
2544พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีสิทธิรัตน์ น้อยสง่า, 2515-
2529พฤติกรรมของคนไข้ในการเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพื่อรับบริการด้านทันตสุขภาพ และทันตสุขศึกษาจากทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครสุดารัตน์ ควรสถาพรทวี
2545พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง
2549ภาพตายตัวของตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์ไทยปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
2544ระบบอุปถัมภ์กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและนักแสดงละครโทรทัศน์ไทยกิตติพงษ์ ลีลาศุภเดช, 2510-