Browsing by Author ศิริชัย ศิริกายะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 122 to 141 of 142 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจรส กายโรจน์
2544พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุ่มแม่บ้านผู้ชมละครโทรทัศน์ไทยธิติรัตน์ อรัณยวงศกร, 2518-
2520พฤติกรรมการสื่อสารในชนบท : การสำรวจทางสังคม ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางเกศรินทร์ สุทธิไสย
2544พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีสิทธิรัตน์ น้อยสง่า, 2515-
2529พฤติกรรมของคนไข้ในการเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพื่อรับบริการด้านทันตสุขภาพ และทันตสุขศึกษาจากทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครสุดารัตน์ ควรสถาพรทวี
2545พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง
2549ภาพตายตัวของตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์ไทยปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
2544ระบบอุปถัมภ์กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและนักแสดงละครโทรทัศน์ไทยกิตติพงษ์ ลีลาศุภเดช, 2510-
2551รายการบันเทิงสารช่อง TATV ของเคเบิลทีวีทรูวิชั่นส์ศันสนีย์ อมาตยกุล
2535ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศในสื่อมวลชนไทยกิตติ กันภัย
2536ลักษณะความเป็นสากลและความเป็นไทยในงานโฆษณาสินค้าระดับโลกทางโทรทัศน์ พ.ศ.2534-2535ชลิดา คุณาลัย
2551วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"กมลชนก บุญลาภ
2544สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชนเนตรทราย มณีโชติ, 2517-
2532สมญานามในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วงเวลา พ.ศ. 2523-2531วันดี ทองงอก
2533"สังคมศาสตร์ปริทัศน์" กับบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญาทางการเมืองในสังคมไทยวรรณนิภา นิยมไทย
2525สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในเขตเมืองปนชนบท : ศึกษาเฉพาะอำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีศิริชัย ศิริกายะ
2552หน้าที่ของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ทยา จันทนชาติ
2543เนื้อหาความรุนแรงในภาพยนตร์โฆษณาที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์ระหว่าง พ.ศ.2541-2542กอบแก้ว ไทยืนยงศักดิ์
2551แบบแผนการเปิดรับชมและลักษณะการใช้โทรทัศน์เป็นของใช้ในบ้านของคนไทยในชุมชนนูรุ้ลอิสลาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครสมัย โต๊ะชื่นดี
2548โครงสร้างของสื่อกับกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์