Browsing by Author อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 41 to 57 of 57 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2541บทบาทของนิตยสารผู้หญิงแนวครอบครัวในการพัฒนาครอบครัววิภา นำลาภ
2543ประสิทธิผลของเว็บไซต์โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ
2542ผลของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่มีต่อการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองบัญชาการทหารสูงสุดนงค์นาถ ห่านวิไล
2544พฤติกรรมการนำบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทร่วมทุนในเขตกรุงเทพมหานครฐิติรัตน์ พุทธิสารชัย, 2516-
2541พฤติกรรมจริยธรรมของตัวละครเอกชาวจีนในนวนิยายไทยนิษฐา จันทปัญญาศิลป์
2545พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2547ภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยตวงพร จำปาศรี, 2524-
2546ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานครกรกนก วิโรจศรีสกุล
2546รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครปาริชาติ ธาราพัตราพร
2543วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2528วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2530วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2544วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2537สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัยพัชนี เชยจรรยา; อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2533สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2526-2532อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2518หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทยของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2538โครงการจัดทำแผนแม่บทและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; ออมสิน อภิจิต