Browsing by Author อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 50 to 57 of 57 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2543วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2528วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2530วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2544วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2537สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัยพัชนี เชยจรรยา; อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2533สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2526-2532อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2518หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทยของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2538โครงการจัดทำแผนแม่บทและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; ออมสิน อภิจิต