Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 344  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กลไกการสูญเสียแร่ธาตุของเคลือบฟันในสภาวะจำลองช่องปากที่ต่างกันสุทธิจิต สุนทราภา
2544การกระจายความเค้นภายหลังการดึงฟันหน้าด้วยเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ริมฝีปาก และทางด้านใกล้ลิ้นวลีรัชฎ์ บุญโสธรสถิตย์, 2514-
2554การกระตุ้นการแสดงออกของทูเมอร์เนโครสิสแฟคเตอร์อัลฟ่าโดยความร้อนหรือไลโปโพลีแซคคาไลด์ที่ได้จากพอไฟโรโมแนสจินจิวอลิสและเอสเชอริเชียโคไลในไฟโบรบลาสต์ที่ได้จากเหงือกและเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ : รายงานการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; สิรีรัตน์ ปลื้มสัมพันธ์
2550การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์; อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
2533การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเทพ ธนียวัน
2560การคืนกลับแร่ธาตุบนรอยผุจำลองระยะแรกที่ผิวเคลือบฟันที่ได้รับการเคลือบด้วยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด: การศึกษาในช่องปากวิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ
2552การคุดแบบชนของฟันกรามแท้ซี่ที่สองล่างและความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของขากรรไกรล่างวุฒิพงษ์ เหล่าอมต
2553การจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำหน้าที่ของระบบบดเคี้ยวโดยทันตแพทย์ภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจิตตวดี บุญธรรม
2546การจำแนกขนาดสันเหงือกไร้ฟันในประชากรไทยกลุ่มหนึ่งเยาวภา สายใหม่, 2515-
2554การดูดซับและความคงที่ของสีของเรซินคอมโพสิตภายหลังการแช่ในเครื่องดื่มที่มีสีรัชชา รักศักดิ์มนุษย์
2558การดูดซึมและการละลายของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มร่วมที่บ่มตัวด้วยวิธีต่างกัน และแช่ในสารละลายต่างชนิดจิรวัฒน์ เชิงบันลือศักดิ์
2552การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังและเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ จรัสกุลางกูร; กนกวรรณ นิสภกุลธร; รังสินี มหานนท์
2548การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังและเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีจุฑาทิพย์ กิ่งนครทอง
2542การตอบสนองของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ต่อเกล็ดไฮดรอกซีอาปาไทต์ : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2550การตอบสนองของเซลล์โพรงฟันต่ออินเตอร์ลิวคิน-6 : รายงานวิจัยทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์; ประสิทธิ์ ภวสันต์; ทัศนีย์ ยงชัยตระกูล
2554การตอบสนองของเด็กต่อการเห็นเข็มขณะฉีดยาชาอิศยา บุญอดุลยรัตน
2555การตอบสนองของเนื้อเยื่อในของสุนัขเมื่อปิดทับด้วยพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วเปรียบเทียบกับโปรรูทเอ็มทีเอกุลนันทน์ ดำรงวุฒิ
2557การตอบสนองของเนื้อเยื่อในเมื่อใช้สารอะซีแมนแนน เอ็มทีเอและซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดดั้งเดิมเป็นวัสดุปิดทับในฟันสุนัขกฤตภาส ธนกุลวัฒนา
2553การติดตามและประเมินความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุไทยเพื่อการพัฒนางานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต : รายงานการวิจัยเทวฤทธิ์ สมโคตร
2544การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปากปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์