Browsing by Author พนม คลี่ฉายา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรอบการประเมินผลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจนันทิยา มั่งมี
2551กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์อัจนิริยา ศิลปสุนทร
2554กระบวนการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์เยาวลักษณ์ ภูศรีเกษม
2560กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2550กลยุทธ์และกระบวนการรณรงค์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวานในเขตกรุงเทพมหานครวิวัฒน์ เหลืองสมานกุล
2549กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเกศชุดา รอดเงิน
2550กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนตราสินค้าของธุรกิจธนาคารไทยกัญศลักษณ์ พาทีเฉย
2549กลยุทธ์และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการสร้างตราสินค้าไทยจิราภา สุขเกษม
2554การกำหนดวาระข่าวสารออนไลน์กับการก่อตัวของสาธารณมติในสังคมไทยพรทิพย์ ชนะค้า
2553การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาวธีรติร์ บรรเทิง
2552การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้ารงวไล หมื่นสวัสดิ์
2551การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะศรัณรัชต์ ศักยะธัญวัฒน์
2553การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการสมัครเข้าทำงานของนิสิตนักศึกษาภัสสรา เปรมประเสริฐ
2553การพัฒนาแบบวัดภาพลักษณ์องค์กรวศมล สบายวัน
2550การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีที่มีผลงานดีต่อเนื่องสิตางศุ์ สุนทรโรหิต
2558การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติอลินดา ทองชุมสิน
2552การรับรู้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจ และ ความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมชนิดา วนารักษ์สกุล
2557การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอมปริณดา แก้วทอง
2551การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานสุกัญญา กัณหา
2560การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของผู้ฟังรายการพ็อดคาสท์ปวรรัตน์ ระเวง