Browsing by Author พิชญดา เกตุเมฆ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาแถบสีจากสารให้สีในเปลือกองุ่นเพื่อบ่งชี้ความไวต่อด่างปกรณ์สิทธิ์ พ่วงโต; พลอยภัสสร พันธ์ขอ; สุรีย์พร คำแพง
2551การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะน้ำหนักสีของงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟีบนสติ๊กเกอร์ชนิดกระดาษและพลาสติกไกรพ เจริญโสภา
2549การหาลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตแปดสีบนพื้นฐานของสมการคูเบลคา-มังก์อารีรัตน์ ปฐมชัยวาลย์
2548การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาดินขาวนราธิวาสและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้วิธีออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติอนันต์ เขมพาณิชย์กุล
2546การเตรียมหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้โซลเป็นสิ่งนำภูภัฏ จรูญวรรธนะ, 2523-
2556ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดการปรากฏสีและการเคลื่อนการปรากฏสีปลูกเกษม ชูตระกูล
2560ความสามารถในการเข้าถึงด้านการมองเห็นในที่ทำการไปรษณีย์ของไทยสำหรับคนสายตาเลือนรางอภิมุข ซุยยะกิจ
2554ผลของความสว่างในห้องต่อขีดเริ่มเปลี่ยนความเปรียบต่างของความส่องสว่างบนจอภาพแอลซีดีสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกปรึกษา ประทุมรัตน์
2561ผลของคำอธิบายเชิงข้อมูล และกลิ่นต่อความจำสีระยะสั้นภาวินี องค์วาณิชกุล; มนพร มโนจิตงาม
2550ผลของซิลิกาจากเถ้าแกลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอเนตบดต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ตจิรานี กุลวรรณวิจิตร