Browsing by Author รมณี สงวนดีกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การก่อเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Vibrio parahaemolyticus บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมณัทฐนิษฐ์ ศรีมังกรแก้ว
2548การดัดแปรแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมีโลสต่างกันด้วยกรดเพื่อทดแทนไขมันในน้ำสลัดนิรมล ศักดิ์สกุลชาญ
2544การตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารโดยเทคนิคการตรวจสอบดีเอ็นเอนทินี พงษ์พรรฦก
2543การตรึงเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสเพื่อใช้วัดความสดของปลาบริพันธ์ คงเผ่า
2534การถนอมรักษารอยัลเยลลีโดยการแช่แข็งและการทำแห้งเยือกแข็งพิษณุ นิมาชัยกุล
2543การนำกระดูกปลาโอแถบ Katsuwonus pelamis มาใช้เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารว่างเอกชัย จารุเนตรวิลาส
2529การปรับปรุงกรรมวิธีอบแห้ง คุณภาพและความสามารถในการดูดน้ำคืนของปลาหมึกกระดองแห้งดรุณี พีรพัฒนกุล
2547การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยโอโซนจิราภา เสฐจินตนิน, 2515-
2557การปรับสภาพเบื้องต้นและการผลิตไวน์จากผลแก้วมังกรแดง Hylocereus polyrhizusวิทวัส ขวัญเมือง
2549การผลิตกลูแคนจากกากยีสต์หมักแอลกอฮอล์และสมบัติเชิงหน้าที่ของกลูแคนวรัญญา พรเจริญ
2534การผลิตกุ้งชุบขนมปังแช่แป้งแบบสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปสิริมา เกียรติศรีชาติ
2538การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมน้ำผึ้งและรอยัลเยลลีชานนทร์ ห้องประดับมุกข์
2535การผลิตยีสต์ออโตไลเสทเพื่อใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารวิวัฒน์ หวังเจริญ
2550การผลิตหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina L. แช่เยือกแข็งแบบไครโอจีนิกกลันทิกา แพทย์สิทธิ์
2542การผลิตหอยแมลงภู่ (Perna viridis Lin.) แช่เยือกแข็งแบบลมเย็น และแบบไครโอจินิคเลิศเกียรติ พูลผล, 2515-
2545การผลิตและการเก็บรักษาฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนละลายน้ำจากปลาทรายแดงปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
2540การผลิตโดขนมปังแช่เยือกแข็งสุนีย์ ชลนากิจกุล
2535การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า เพื่อใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารอาภัสรา สุขเจริญศักดิ์กุล
2534การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเลือดเพื่อใช้ในอาหารสัตว์น้ำเพ็ญศิริ ธำรงลักษณ์
2539การผลิตไวน์ข้าวเหนียวดำโดยการหมักด้วยเชื้อบริสุทธิ์วรรัตน์ โชติวรรณพร