Browsing by Author รุ่งนภา พิตรปรีชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการประชาสัมพันธ์และการยอมรับโครงการทูบีนัมเบอร์วันปราณปรียา เอื้อสถาพร
2552กลยุทธ์การจัดการชื่อเสียงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมันทนา กาญจนรัตน์
2551กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกลุ่มบริษัทปตท.จุฑามาศ สุขสวัสดิ์
2543กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์
2542กลยุทธ์การสร้างบุคลิกของตราสินค้าแชมพูเพื่อความสวยงามสุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม
2552กลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยภัทราวรรณ จูฑะพันธุ์
2549การจัดการความขัดแย้งด้านมลภาวะทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรัติกร อุ่นนันกาศ
2555การจัดการตราสินค้าและชื่อเสียงของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์
2559การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤตของรัฐในกรณีอุทกภัยกรุงเทพมหานครชลทิพย์ พูนศิริวงศ์
2553การนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คณัชชา เพ็ชร์ไทย
2553การนำเสนอเนื้อหาสารในตัวอย่างภาพยนตร์เพื่อการส่งเสริมการตลาดภาพยนตร์ไทยกันต์หทัย เกษชุมพล
2549การประเมินประสิทธิภาพผลการประชาสัมพันธ์เรื่องระบบเตือนภัยสึนามิชื่นนภา กัลยาพิเชฎฐ์
2549การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เวียงกุมกามรัตน์สุดา ทองเจิม
2551การยอมรับและความเชื่อถือข่าวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ์ธรรณพ ศิริธรรมวิไล
2559การรับรู้ภาพลักษณ์ดารายอดนิยมในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่น วายสุพรรณรัตน์ มนต์วิเศษ
2554การสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทยฐปนีย์ วิชญธน
2546การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยกมลณัฏฐ์ พลวัน
2541การสื่อสารความเป็นไทยในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศิริมา อยู่เวียงชัย
2555การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืนยุทธิพงศ์ แซ่จิว
2558การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรีรติกร ภาณุไพบูลย์