Browsing by Author ศิริพร ภักดีผาสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กลวิธีการตอบการแสดงความไม่พอใจของผู้โดยสาร: กรณีศึกษาพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นสายการบินทัดดาว รักมาก
2556กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์ภาษาไทยจันทิมา สว่างลาภ
2553กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยกลุ่ม "เกย์ออนไลน์"ธีระ บุษบกแก้ว
2549กลวิธีทางภาษาในการวิจารณ์การเมืองทางอ้อมในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยโศรยา วิมลสถิตพงษ์
2554การตั้งชื่อถนนในกรุงเทพมหานครปนิตา จิตมุ่ง
2552การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยพรสรัญ แสงปรีดีกรณ์
2549ความกำกวมอย่างจงใจในปริศนาคำทายร่วมสมัยของไทยสุจิตรา แซ่ลิ่ม
2559ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนคนอีสานในหนังสือพิมพ์ระดับชาติและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สุภัทร แก้วพัตร
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ชนกพร พัวพัฒนกุล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544 : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษวิสันต์ สุขวิสิทธิ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าสำหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523 - 2553อุมาวัลย์ ชีช้าง
2551งานของ "ดังตฤณ" ในฐานะวรรณกรรมพุทธศาสนาแนววัฒนธรรมประชานิยมสุธีรา สัตยพันธ์
2555ชื่อธุรกิจการค้าในย่านสยามสแควร์: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์กฤตพล วังภูสิต
2560นิทานเรื่องศรีธนญชัยในสื่อสิ่งพิมพ์ไทยร่วมสมัยอัญมาศ ภู่เพชร
2558พระนามเจ้านายสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยดนัย พลอยพลาย
2556พระเอกและผู้ร้ายในภาพยนตร์แนวต่อสู้ผจญภัยของไทย: การวิเคราะห์ลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมกฤตยา ณ หนองคาย
2552ภาพตัวแทนของพระสุริโยทัยในวรรณกรรมไทยกษริน วงศ์กิตติชวลิต
2553วาทกรรมเหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์
2553หนุมานในหนังสือการ์ตูนไทยปัจจุบันพริมรตา จันทรโชติกุล
2553อุปลักษณ์ความตายในหนังสือธรรมะยมลภัทร ภัทรคุปต์