Browsing by Author ศิริมา เพ็ชรดาชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การศึกษาภาพ 3 มิติ ในผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่ง : ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาตรทางเดินหายใจระหว่างเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 11-20 ปี และการหาค่าสหพันธ์ของโครงสร้างกะโหลกศรีษะและใบหน้า : ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาตรทางเดินหายใจระหว่างเพศชายและหญิง 3 กลุ่มในช่วงอายุ 21-50 ปี : รายงานวิจัยศิริมา เพ็ชรดาชัย; วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท
2552การเจริญเติบโตบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าในผู้ป่วยโครงสร้างใบหน้าคลาสทรีที่สัมพันธ์กับกระดูกสันหลังส่วนคอเกตุกัญญา สุวรรณประทีป
2548ค่าเซฟฟาโลเมตริกในผู้ป่วยไทยโครงสร้างใบหน้าคลาสทรีที่รับการจัดฟันโดยไม่มีการผ่าตัดมงคล แตปรเมศามัย
2554ลักษณะโครงสร้างกะโหลกศีรษะแบบที่สามในผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่งณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์