Browsing by Author สุกัญญา สุดบรรทัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กรอบกรองสารของวัยรุ่น กับการวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ในนิตยสารที่สะท้อนวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นตวงทอง แก้ววัชระรังษี
2549การก่อตัว วิถีชีวิต และปฏิบัติในช่วงวิกฤติของชุมชนท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เทรคกิ้งไทยดอทคอมกรรณิกา เชาว์วัฒนกุล
2546การจัดกลุ่มเครือข่ายทางข่าวสารของนักลงทุน นายหน้าค้าหลักทรัพย์และ ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณรงค สุทธิรักษ์
2541การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว
2547การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทยณัชชา อาจารยุตต์, 2524-
2545การประกอบสร้างความเป็นจริง และการตัดสินผู้ตกเป็นข่าวด้วยการเล่าเรื่องในหนังสือพิมพ์รัตนา ประยูรรักษ์, 2516-
2542การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานครวิษณุ โพธิ์ประสาท
2543การยึดครองสิทธิอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มก้าวหน้าโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี 2475สุกัญญา สุดบรรทัด
2540การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของหนังสือพิมพ์ต่อ นักการเมือง ศิลปินนักแสดง นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปอังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี
2551การวางแผนการจัดการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณรงค์ ขำวิจิตร์
2539การศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอเนื้อหาทางการเมือง ของหนังสือพิมพ์ไทยในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กับสมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (21 เมย. 2519 - 20 ตค.2520)ศิริอร หริ่มปราณี
2545การสร้างความชอบธรรมทางความคิดในบทความโต้แย้งระหว่างรัชกาลที่ 6 กับนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายค้านในสงครามปากกา (พ.ศ. 2455-2465)พรรัตน์ ทองพูล
2549การสร้างสานสัมพันธ์แฟนคลับของสรยุทธ์ สุทัศนะจินดาในเว็บไซต์ www.sorayutfanclub.comสิฎาพัณณ์ จงรักษ์
2552การสร้างเอกลักษณ์ของนิตยสารกับการเลือกใช้แบบอักษรนันท์นภัส หวังศรีโรจน์
2542การสื่อความหมายจากประเด็นทางการเมืองผ่านการ์ตูนการเมืองเพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502-
2544การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยาตื่นตระหนกของผู้รับสาร ที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงกรณีโคบอลต์ 60พารนี ปัทมานันท์
2549การใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมสื่อและเครือข่ายบนเวิลด์ไวด์เว็บในรายการอะคาเดมี่ แฟนเทเซียพิชญาณี ภู่ตระกูล
2549การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาและการเรียนรู้จริยธรรมของเยาวชนชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
2545คดีหมิ่นประมาทกับปัญหาในกระบวนการทำข่าวของหนังสือพิมพ์นพวรรณ บุษหมั่น
2549ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรม งานศิลปะ-การแสดงและโสตทัศน์บนอินเทอร์เน็ตสุนิตา เข็มทอง