Browsing by Author อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กระบวนการสื่อสารสาธารณะของกลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้านเขื่อนปากมูลพวงพนา คุณวัฒน์, 2519-
2546กลุ่มต่อต้านการแทรกแซงการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และอุดมการณ์ของวิชาชีพนักข่าวโทรทัศน์มลลนา นาคมณี, 2521-
2549การถอดรหัสของผู้รับสารต่อการเสนอข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรณีกรือเซะและตากใบสมัชชา นิลปัทม์
2537การถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองของระบอบราชาธิปไตย ในละครโทรทัศน์จักรๆ วงศ์ๆมัณฑลี ศิลาวิเศษฤทธิ์
2536การนำเสนอเนื้อหาข่าววิทยุในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้ง ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม ศึกษาเฉพาะข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นลักษณา คล้ายแก้ว
2551การบริโภคละครโทรทัศน์เกาหลีและการทำให้เป็นท้องถิ่นของวัยรุ่นไทยวาสินี แสงศรี
2539การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทปเมธา เสรีธนาวงศ์
2544การวิเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์ของศิลปินเพลงแนวดนตรีโปรเกรสสีฟร็อคนันทสิทธิ์ กิตติวรากูล, 2520-
2536การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวข่มขืนกระทำชำเราสุวรรณี กัลยาณสันต์
2539การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ธนานุช เหมือนคีรี
2536การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม ทางโทรทัศน์ (2532-2534)จิรวรรณ กมลรัตนโยธิน
2539การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อคลำเนา เอี่ยมสอาด
2539การศึกษาการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อมาทำงานในเมือง ของแรงงานต่างถิ่น ในจังหวัดชลบุรีประไพศรี สุภีโพธิ์
2535การศึกษาความต้องการรายการโทรทัศน์ของเด็กชนบทในจังหวัดสุรินทร์วไลรัตน์ พูนวศิน
2550การสร้างวัฒนธรรมวัยรุ่นของกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุ 104.5 แฟตเรดิโออรญา หาญพัฒนนันท์
2544การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์สทัศนัย กุลบุญลอย, 2508-
2526การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
2539การสื่อสาร กับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มเด็กปั๊มในกรุงเทพมหานครสกลกานต์ อินทร์ไทร
2545การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีโสวรรณ คงสวัสดิ์
2549การสื่อสารผ่านปกซีดีเพลงอินดี้ปิยะรัตน์ เนตรไสว