Browsing by Author เทพี จรัสจรุงเกียรติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กลวิธีการนำเสนอบุคคลในบทสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงในนิตยสารภาษาไทยสำหรับผู้หญิงเพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
2552การนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสำหรับครอบครัวสุคนธรัตน์ สร้อยทองดี
2549การวิเคราะห์ปริจเฉทรายการโทรทัศน์ "หัวหมอจ้อข่าว"ปัญจพร ลีลาชีวสิทธิ์
2560การศึกษาปริจเฉทการสนทนาระหว่างจิตแพทย์และผู้ป่วยนอกในการตรวจรักษาโรคทางจิตเวชเบื้องต้นสกาวเดือน ซาธรรม
2549การศึกษาปริจเฉทการสอบปากคำระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้เสียหายในการร้องทุกข์ให้เป็นคดีอาญาสกาวเดือน ซาธรรม
2549การศึกษาปริจเฉทรายการขายตรงสินค้าเครื่องสำอางทางโทรทัศน์จุฬธิดา อภัยโรจน์
2546การศึกษาเชิงประวัติของคำว่า แล้ว อยู่ อยู่แล้วมิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์, 2521-
2561การสร้างคุณค่าเชิงสัญญะผ่านกลวิธีทางภาษาในนิตยสารประเภทอาหารวิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2547การหลีกเลี่ยงประโยคกรรม ถูก ในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทยปฤณา มโนมัยวิบูลย์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ว่าด้วยชายรักชายในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2555: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์คชาธิป พาณิชตระกูล
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชาชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
2551"ความเป็นผู้หญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539) : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ชนกพร อังศุวิริยะ
2559"ความเป็นเด็ก" ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าและบริการในนิตยสารครอบครัวพิชญา เชี่ยวภาษา
2556ความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง ในการให้คำแนะนำปัญหาชีวิตรัก ในห้องศาลาประชาคม เว็บไซต์พันทิปดอทคอม: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
2560ปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิงไทย:การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ประไพพรรณ พึ่งฉิม
2547ปริจเฉทสารคดีท่องเที่ยวในอนุสาร อ.ส.ท.มัญชุสา อังคะนาวิน
2551ลักษณะเด่นของงานเขียนนำเที่ยวต่างประเทศในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ. 2549วรวรรณ สุขใส
2554วาทกรรมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2551-2553วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2545วิธีบัญญัติและลักษณะเฉพาะของศัพท์บัญญัติในวิชาปรัชญาอุทิตย์ แก้วไชย, 2518-
2543หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเทพี จรัสจรุงเกียรติ