Browsing by Author เทวฤทธิ์ สมโคตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การติดตามและประเมินความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุไทยเพื่อการพัฒนางานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต : รายงานการวิจัยเทวฤทธิ์ สมโคตร
2547การศึกษาความเท่าเทียมทางคลินิคระหว่างวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศและวัสดุเคลือบหลุ่มร่องฟันที่นำเข้านนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในภาวะภาคสนามศุทธิษา แต่บรรพกุล, 2517-
2545ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตและความชุกของโรคฟันผุของเด็กในชุมชนแออัดสุนทร ระพิสุวรรณ; ภฑิตา ภูริเดช; ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล; เทวฤทธิ์ สมโคตร; พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
2545แรงจูงใจและผลกระทบระหว่างการจัดฟันของเด็กวัยเรียนในกรุงเทพฯสุนทร ระพิสุวรรณ; ศุลีพร ธรรมรังสี; เทวฤทธิ์ สมโคตร; พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์