Browsing by Degree Discipline ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 71  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของอุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินส์ในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้นจักรพงษ์ ผู่พานิช
2558การซึมผ่านของออกซิเจนและออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนในเครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนเพอรอฟสไกต์ BaBi0.05Co0.8Nb0.15O3-dเดือนเพ็ญ สินมั่น
2555การดัดแปรผิวของเซลลูโลสเมมเบรนจากผักตบชวาด้วยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์ญาณวิทย์ จันทร์ภิรมย์
2554การตรวจวัดซัลเฟอร์ทั้งหมดในแกโซลีนด้วยพัลส์โวลแทมเมตรีสรเทพ โสมสง
2556การตรวจวัดอาร์ไนต์ในน้ำเสียจากการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติด้วยโวลแทมเมตรีนริศรา เปรี้ยวน้อย
2557การทำไขดิบให้บริสุทธิ์ด้วยการตกผลึกและการดูดซับธีราภรณ์ สูญราช
2558การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเบนโทไนต์บำบัดด้วยแคลเซียมคลอไรด์ธีรพล บุญฤทธิ์
2560การปรับปรุงคุณภาพเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพโดยซีโอไลต์โดปด้วยโลหะณิชาบูล ชายหาด
2558การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยไอโซโพรพิลเอสเทอร์ของน้ำมันดอกทานตะวันที่มีหมู่แอลคอกซีกนกนันท์ วัฒนศักดิ์ภูบาล
2558การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลโดยการเติมสารลดจุดเริ่มไหลสังเคราะห์เพ็ญทิพย์ ทองธรรมชาติ
2555การปรับปรุงสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของพอลิแล็กติกแอซิดโดยยางธรรมชาติและสารเติมแต่งวุฒิพงศ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2558การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายโดยไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันแบบกึ่งต่อเนื่องที่ใช้ตัวทำละลายร่วมของน้ำและเอทานอลคชา สิขเรศสุวรรณ
2557การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการยับยั้งการเกิดเจลพัชรา อินทะแสง
2558การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโครนันทนา สูตรเชี่ยวชาญ
2560การผลิตไฮโดรเจนจากรีฟอร์มิงด้วยไอน้ำของกลีเซอรอลดิบและกลีเซอรอลบริสุทธิ์นิพิฐพนธ์ ปะนามะสา
2561การพัฒนากระบวนการขัดตกแต่งเพื่อการปรับปรุงความเป็นระนาบของผิวผ้าเบรกศวิตา ฉายสกุล
2561การพัฒนากระบวนการอัดขึ้นรูปแบบเย็นสำหรับการผลิตผ้าเบรกที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอจิตรเทพ สุกุลธนาศร
2556การพัฒนามอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวจากเมมเบรนไคโตซานเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพกิตติธัช ชื่นสกุลพงศ์
2559การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของเอทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมจากแกลบธิดารัตน์ โลหะไพบูลย์กุล
2556การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารต้านออกซิเดชันคาร์ดานอลไฮโดรจิเนตและอนุพันธ์ในไบโอดีเซลโดยไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสุปรียา สุอังคณารัตน์