Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การชักนำการตายแบบอะโพโทซิสและการหลั่งไซโตไคน์ของสารฟลาโวนอยด์จากพลูคาวในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงจตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
2555การโคลนยีนไฟโคไซยานินซีสายเบต้าเพื่อศึกษาบทบาทใน การปกป้องเม็ดเลือดแดงที่มีฮีโมโกลบินอีจากการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระพรทิพย์ เพลินศิลป์
2557ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสายฝน พันธ์มณี
2554ผลกระทบของกรดเออร์โซลิกต่อการหลั่งไซโตไคน์ผ่านวิถี MAPK ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด JURKATนราวัลลภ์ แก้วทวี
2558ผลของรูตินต่อการชักนำการตายแบบอะโพโทซิสผ่านสัญญาณ GSK3β ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Molt-4บุญยวีย์ นิธิธาริยโสภณ
2554ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต้านการอักเสบของสาร ฟลาโวนอลพลูคาวเชาวณี วังช่วย