Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีชีวภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 292  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535กรดมะนาวจากนอร์มัล พาราฟฟินส์โดยวิธีการหมักในอาหารเหลวด้วยยีสต์เรวดี เลิศไตรรักษ์
2548กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และลักษณะเฉพาะของน้ำพุทรา Ziziyphus mauritiana Lam. เข้มข้นที่มีใยอาหารสูงธีระ มีโอภาสมงคล
2534การกลายพันธุ์ Penicillium chrsogenum เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนิซิลลิน จีโชตนา ประมวลวัลลิกุล
2542การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลสพิสุทธิ์ พวงนาค, 2516-
2555การก่อเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Vibrio parahaemolyticus บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมณัทฐนิษฐ์ ศรีมังกรแก้ว
2538การขจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำกากส่าโดยกระบวนการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนและแบบเคมีไฟฟ้าอานนท์ ดุษฎีพรรณ์
2538การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพัชรินทร์ ศรีทองคำ
2539การขยายพันธุ์โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปักชำสรัญยา ณ ลำปาง
2536การควบคุมกระบวนการสังเคราะห์พอลิ-เบต้า-ไฮดรอกซีอัลคาโนเอทใน Alcaligenes eutrophus ATCC 17697วนิดา วัฒนการุณ
2553การคัดกรอง Clostridium spp. ทนบิวทานอลเพื่อผลิตบิวทานอลจากน้ำอ้อยพรรณธิภา ส่งเสริมพานิช
2554การคัดกรองยีสต์ทนร้อนที่สามารถใช้ไซโลสเพื่อการผลิตเอทานอลพนิดา สุริยะพันธ์
2542การคัดกรองสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรโดยวิธียับยั้ง ไซคลิก-เอเอ็มพี ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไพลิน สิทธิวิเชียรวงศ์
2555การคัดกรองแบคทีเรียดีไนทริไฟอิงจากตะกอนดินใต้ทะเลเพื่อการย่อยสลายสารประกอบพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจิราพร พวงแก้ว
2560การคัดกรองและลักษณะสมบัติของไลเพสจากแบคทีเรียชอบเค็มปานกลางศุภฤกษ์ เยี่ยมสมบัติ
2551การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมันชวนพิศ เรืองจรัส
2552การคัดเลือกพันธุ์และการปรับสภาพมันสำปะหลัง Manihot esculenta L. Crantz สำหรับการผลิตแก๊สชีวภาพปิยะภา หิรัญพัทรวงศ์
2552การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนักจตุรงค์ พูลทวี
2536การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพด (Zen mays L.) ผลิตเมทไธโอนีนปริมาณสูงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์นิธิ เจนไวยาวัจมัย
2554การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติกบุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์
2557การคัดเลือกและการผลิตไลเพสของจุลินทรีย์ชอบร้อนชนิดลิโพไลติกจากบ่อน้ำพุร้อนในภาคเหนือของประเทศไทยสุขุมาล กิตติวิสาร