Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีทางภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีนวุฒิชัย เจริญบุรี
2559การประมาณค่าการสะท้อนแสงเชิงสเปกตรัมของสีในจิตรกรรมฝาผนังไทยจากภาพมัลติสเปกตรัมรัฐพล บัวเทศ
2556การประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นต่อภาพเอกรงค์รุจิรา ห่อกุล
2553การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของการผลิตหนังสือด้วยการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นในประเทศไทยปรัชญา เคียงประคอง
2554การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติฐิธิมานัน ศรีมงคล
2560การปรับแก้สีภาพถ่ายรอยโรคที่ผิวหนังด้วยการควบคุมสมดุลสีเทาโดยใช้แผ่นสีมาตรฐานวิศิษฏ์ สมบัติถาวรกุล
2547การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกกอบพร ทองพันเลิศกุล
2547การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมบนแอลซีดีอรอนงค์ ใจสิทธากุล
2554การผลิตซ้ำสีสำหรับภาพซับซ้อนที่แสดงบนพื้นหลังที่มีสีชัยรัตน์ จงเจริญสุข
2554การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังที่ผ่านการขจัดแป้งสำหรับการผลิตกระดาษแข็งประกบลูกฟูกธิดารัตน์ กาญจนธนาเลิศ
2554การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังเพื่อการทดแทนเยื่อรีไซเคิลในการผลิตกระดาษลอนลูกฟูกนันทพร ตรีภพนาถ
2555การพัฒนาขั้นตอนวิธีตรวจหาการหกล้มด้วยไคเนกต์ประชารัฐ สงัดศัพท์
2551การย้ายที่ของสารเติมแต่งในถุงพลาสติกบรรจุอาหารและผลต่อการยึดติดหมึกพิมพ์อัฏฐพงศ์ ทองด้วง
2559การลดข้อมูลค่าการสะท้อนแสงสำหรับการทำนายการเทียบสีบนฐานของทฤษฎีคูเบลคา-มังค์ปัญญ์ชนก สานุสัน
2552การวัดบีอาร์ดีเอฟและการจำลองการสะท้อนแสงของผ้าไหมบุญยเกียรติ ฉายเทพประสิทธิ์
2551การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะน้ำหนักสีของงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟีบนสติ๊กเกอร์ชนิดกระดาษและพลาสติกไกรพ เจริญโสภา
2545การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินระบบงานที่ใช้ในงานเตรียมก่อนพิมพ์เชิงดิจิทัลชุมพล บุญพาวัฒนา
2555การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทางวรพจน์ นิลพัทธ์
2549การหาลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตแปดสีบนพื้นฐานของสมการคูเบลคา-มังก์อารีรัตน์ ปฐมชัยวาลย์
2548การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาดินขาวนราธิวาสและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้วิธีออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติอนันต์ เขมพาณิชย์กุล