Browsing by Subject การวิ่ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การนำเสนอรูปแบบการฝึกที่ผสมผสานทักษะ ความเร็ว ความแข็งแรง และความอดทนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิ่ง 100 เมตรของนักวิ่งชาย อายุ 14-16 ปีพีระพงศ์ หนูพยันต์
2518การวัดระยะเวลาตอบสนองของขาในการออกวิ่งไพรัช พุทธวงศ์
2523การสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตด้วยการวิ่งไพรินทร์ จำลองราษฎร์
2557การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทยวิโรจน์ สุทธิสีมา
2554การเปรียบเทียบการฝึกแบบสลับช่วงด้วยการวิ่งและการปั่นจักรยานที่มีต่อความสามารถที่แสดงออกทางแอนโรบิกและแอโรบิกของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลฐาปนวัฒน์ สุขปาละ
2525การเปรียบเทียบผลการฝึกวิ่ง 100 เมตร ระหว่างแบบฝึก 2 วันพัก 1 วัน กับแบบฝึก 5 วัน พัก 2 วันไพบูลย์ ฉัตรรัตนกุลชัย
2516ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบเออร์โกเมตรีย์ ฮาร์วาร์ดสเต็ปเทสท์และการวิ่งระยะทางไกลแน่งน้อย สงวนวิทย์
2526ผลการฝึกโดยการใช้เครื่องลากถ่วงน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 100 เมตรชลิต ประทุมศรี
2546ผลของการรับรู้ความสามารถของตนและการฝึกกำหนดลมหายใจต่อความเร็วในการวิ่งระยะสั้นของนักเรียนโรงเรียนกีฬาอัจศรา ประเสริฐสิน
2528ผลของการอบอุ่นร่างกายต่างแบบที่มีต่อการวิ่ง 400 เมตรพิเชษฐ นนทรักส์
2518ผลของการอบอุ่นร่างกายที่มีต่อการวิ่งระยะทาง 80 เมตรละไม โลหะวิจารณ์
2517ผลของความหนักเบาในการอบอุ่นร่างกายและช่วงเวลาพักก่อนวิ่งที่มีต่อการวิ่งเฉลี่ย พิมพันธุ์
2556โมเดลทางชีวกลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงความเค้นของกระดูกสะบ้าจากรองเท้าวิ่งที่ผ่าน การใช้งานจนเสื่อมบุรวัลย์ ผลมั่ง