Browsing by Subject การสื่อสารด้วยแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015LED DIMMING TECHNIQUE THAT SUPPORTS VISUAL LIGHT COMMUNICATIONPairush Leelawatcharakul
2015NOISE SUPPRESSION IN 40 GIGABIT-PER-SECOND COHERENT TIME-SPREADING OCDMA SIGNAL TRANSMISSION OVER PASSIVE OPTICAL NETWORKRachata Maneekut
1988Studies on polarization-state control in coherent optical fiber communicationsVuthichai Napasab
2553การควบคุมความยาวคลื่นและเสถียรภาพของอุณหภูมิในตัวส่งสัญญาณทางแสงต้นแบบ อัตรา 10 กิกะบิตต่อวินาที บนทางส่งแสงหลายความยาวคลื่นแบบหนาแน่นด้วยระยะห่าง 25 กิกะเฮิร์ซจิรวุฒิ อัครานุชาต
2548การจัดสรรเส้นทางเชิงความยาวคลื่นและการป้องกันโครงข่ายจากความขัดข้องหนึ่งข่ายเชื่อมโยงบนโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์วรางรัตน์ วัฒนวรากุล
2558การปรับปรุงสมรรถนะเทคนิคการปกป้องแบบ p-Cycle สำหรับโครงข่าย WDM ที่ใช้อัตราสายผสมพุฒิพงศ์ ศรแผลง
2552การพัฒนาต้นแบบตัวรับสัญญาณทางแสง อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้ตัวตรวจจับแสงชนิดถล่มทลายวณี ศรีสุวรัตน์
2553การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายใน และตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-intrinsic-negativeโอฬาร บำเพ็ญเชาวน์
2548การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาทีพลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ
2550การวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวนอิสมาอีล โมฮารา
2549การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณปรีดา จารุภูมิ
2557การวิเคราะห์และออกแบบเส้นใยแสงน้อยแบบแผนคลื่นสำหรับการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งแบบแผนคลื่นณัฐพล รัตนเจียมรังษี
2549การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัยพสุ แก้วปลั่ง
2550การศึกษาความเป็นไปได้การใช้งานเครื่องสังยุคเฟสแสงในโครงข่ายดับเบิลยูดีเอ็มแบบวงแหวนณัฏฐา ชื่นประเสริฐสุข
2549การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของวิธีสังยุคเฟสทางแสงสำหรับการสื่อสัญญาณแสงดีพีเอสเคระยะทางไกลยิ่งณัฐ สารพา
2548การศึกษาวิธีลดผลกระทบของเคอร์ในระบบสื่อสัญญาณแสงทางไกลที่ใช้การส่งแบบดีพีเอสเคพุทธรักษ์ ทิพชัชวาลวงศ์
2552การสื่อสัญญาณระบบมัลติเพลกซ์เชิงความยาวคลื่นที่ใช้วิธีสังยุคเฟสแสงโดยไม่มีการเลื่อนความยาวคลื่นภัทรกมล รังษี
2553การส่งผ่านสัญญาณซีดีเอ็มเอแสงบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟรชฏ มณีขัติ
2549การออกแบบการจัดสรรเส้นทางใหม่ในโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์เมื่อโครงข่ายเกิดความเสียหายหนึ่งโนดคุณนันต์ ลือกิจนา
2550การออกแบบตัวส่งสัญญาณทางแสงด้วยเลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายในด้วยอัตราข้อมูล 2.5 กิกะบิดต่อวินาทีสำหรับงานประยุกต์ทางด้านการรับส่งสัญญาณแสงหลายความยาวคลื่นพลาธร ศรีฉ่ำ