Browsing by Subject ภาพยนตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010A novel multi-criteria user profile based on criteria - ranking for movie recommenderJirach Duangiumpa
2015REPRESENTING THE "THAI" IN LOST IN THAILAND: ANALYSIS OF ITS ATTRACTION FOR CHINESE TOURISTSShayang Xiong
2553การคัดเลือกและฝึกฝนนักแสดงสำหรับหนังสั้นในมิติเพศวิถีโครงการ Thai Queer Short Film 1กัญญพิชญ์ ปวิดาภา
2553การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาพยนตร์แนวตลกร้ายโดยโจเอล และอีธานโคเอนณัฐนี ตามไท
2545การสร้างความหมายทางสังคมและการรับรู้ "ความเป็นจริง" ในภาพยนตร์อิงเรื่องจริงสุภา จิตติวสุรัตน์
2550การออกแบบเนื้อหาส่วนควบและส่วนขยายในสื่อดีวีดีภาพยนตร์เจริญพงศ์ ศรีสกุล
2552การเข้ารหัสใหม่ในกระบวนการนำเสนอภาพยนตร์ที่ออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์ เอ็ชบีโอวรวุฒิ อ่อนน่วม
2552ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทยชโลทร โพยมยล
2548ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์ต่างประเทศ ภาพลักษณ์ประเทศ และสินค้าจากประเทศแหล่งกำเนิดภาพยนตร์ปิ่นกมล รักษ์เผ่า
2553ความสำเร็จในด้านการแสดงภาพยนตร์ของสรพงศ์ ชาตรีในฐานะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551เพนกวินทร์ แก้วกนกวิจิตร
2554นิสัยการเปิดรับสื่อ ความต้องการข่าวสารและพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ของผู้ชมภาพยนตร์นอกกระแสพิมพลอย รัตนมาศ
2544บทบาทของภาพยนตร์ตัวอย่างในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจพนิดา สมภพกุลเวช
2556บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์สุพิชชา วิมลโสภารัตน์
2545ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทยสิรฎา เกตุเอี่ยม
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแสประวีณมัย บ่ายคล้อย
2548ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ
2554ผลกระทบจากการขยายกิจการโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ต่อระบบสายหนังในประเทศไทยชญานิน ธนะสุขถาวร
2556ผลของกลุ่มพัฒนาตนโดยมีภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีผลต่อความหวังในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็งเอนิการ์ พลอยสมบูรณ์
2552สัมพันธลักษณ์ของการแสดงและพื้นที่ในภาพยนตร์ของไฉ้หมิงเลี่ยงธนพล เชาวน์วานิชย์
2545สุนทรียทัศน์ของสื่อสารการแสดงฉากกามารมณ์ในภาพยนตร์ไทยสลิตตา ทรัพย์ภิญโญ, 2522-