Browsing by Subject ภาษาไทย -- วจนะวิเคราะห์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กลวิธีและโครงสร้างปริจเฉทของการให้คำแนะนำในภาษาไทยปาริดา สุขประเสริฐ
2552การนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสำหรับครอบครัวสุคนธรัตน์ สร้อยทองดี
2549การวิเคราะห์ปริจเฉทรายการโทรทัศน์ "หัวหมอจ้อข่าว"ปัญจพร ลีลาชีวสิทธิ์
2548การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องตลกภาษาไทยกาญจนา เจริญเกียรติบวร
2549การศึกษาปริจเฉทรายการขายตรงสินค้าเครื่องสำอางทางโทรทัศน์จุฬธิดา อภัยโรจน์
2549การศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์ในสังคมไทยตามแนวปฏิพันธวิเคราะห์จันทิมา เอียมานนท์
2548การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์แบบทดสอบในนิตยสารไทยยาภา ลิ่วเจริญชัย
2558การแสดงความเห็นแย้งในปริจเฉทการสนทนาในภาษาไทยและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจสิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนของนักโทษประหารและการประหารชีวิตในหนังสือพิมพ์รายวันไทยธีระยุทธ สุริยะ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพแทนของผู้ให้สัมภาษณ์ที่เรียกว่า "เซเลบริตี้" ที่สื่อผ่านบทสัมภาษณ์ในนิตยสารภาษาไทยชุณพฤทธิ์กร จิรบวรกิจ
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ชนกพร พัวพัฒนกุล
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าสำหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523 - 2553อุมาวัลย์ ชีช้าง
2556ความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง ในการให้คำแนะนำปัญหาชีวิตรัก ในห้องศาลาประชาคม เว็บไซต์พันทิปดอทคอม: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
2539ดัชนีปริจเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยกรุงเทพฯวัชรพล บุพนิมิตร
2541ดัชนีปริจเฉทในบทสนทนาแบบกันเองในภาษาไทยนครศรีธรรมราชรุจิรา สุวรรณน้อย
2547ปริจเฉทสารคดีท่องเที่ยวในอนุสาร อ.ส.ท.มัญชุสา อังคะนาวิน
2554วาทกรรมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.2551-2553วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2543หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเทพี จรัสจรุงเกียรติ
2553อุดมการณ์ความเป็นชายในวาทกรรมโฆษณาสินค้าและบริการสำหรับผู้ชายในนิตยสารผู้ชายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
2553อุดมการณ์ทางเพศสภาพในพาดหัวข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทย : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต