Browsing by Subject ยาระงับความรู้สึก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Recovery from isoflurane anesthesia : a comparison with halothaneSupoj Samattachai
2554การตอบสนองของเด็กต่อการเห็นเข็มขณะฉีดยาชาอิศยา บุญอดุลยรัตน
2549การพัฒนาสูตรตำรับสารละลายน้ำมันกานพลูเป็นยาสลบในสัตว์น้ำ : รายงานการวิจัยเจนนุช ว่องธวัชชัย; พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์; นุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์; ณัฐพล จงอรุณงามแสง
2548การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ขณะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงเทียบกับวิธีฉีดแบบละอองฝอยผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์วรพจน์ เหลืองจิรโณทัย
2550การสัมผัสก๊าซดมยาที่ปนเปื้อนในบรรยากาศของบุคลากรทางการแพทย์ภายในห้องผ่าตัดรัฐนุกุล วชิรนพ
2548การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผ่นยาชาลิโดเคนที่ผลิตเองในประเทศกับแผ่นยาชาลิโดเคนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในการลดความเจ็บปวดจากการแทงเข็มฉีดยาและการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันวิพุธสินี เตือนอารีย์
2552การเปรียบเทียบผลของไทเลทามีน-โซลาซีแพมและทรามาดอลร่วมกับเด็กซ์มีดีโตมิดีนหรือไซลาซีนในแมวที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่อมรรัตน์ จันทวัน
2547การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยนอกเกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
2546ผลของการฉีดเคตามีนเข้าช่องเหนือเยื่อดูราของไขสันหลัง เพื่อระงับความรู้สึกของขาหลังในสุนัขสมศักดิ์ วรรธนะนิตย์, 2520-
2556ผลของการใช้ยาสลบเคตามีนร่วมกับมีเดทโตมิดีนและยาสลบไทเรทามีน-โซราซีแพมร่วมกับมีเดทโตมิดีนต่อปลากระเบนสายพันธุ์โมโตโร่ปรินดา อาวพิทักษ์
2556ผลของการใช้เฟนตานิลชนิดแผ่นติดผิวหนังต่อระดับความเข้มข้นของไอโซฟลูเรนที่ต้องการในสุนัขระหว่างการแก้ไขสะบ้าเคลื่อนปฐมพงศ์ ทาปัน
2528ศึกษาการใช้กลัยเซอริล กัยโคเลท ร่วมกับไธโอเพนโทน โซเดียม เพื่อวางยาสลบสุกร : รายงานผลการวิจัยอติชาต พรหมาสา; ไพวิภา สุทธิพงศ์; ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์