Browsing by Subject สถานีโทรทัศน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์
2551การผลิตและการเผยแพร่กระจายของสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้การดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภัควลัญญ์ จันทร์สมาน
2537การศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 8 ลำปาง ในฐานะสื่อมวลชนส่วนภูมิภาควชิรา รินทร์ศรี
2554การสร้างข่าวของรายการข่าวท้องถิ่นของสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีจากสองสถานีในจังหวัดกำแพงเพชรณัฐพงศ์ จันทรางกูล
2553การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสารชนิดา ประสมสุข
2541การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกิจการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา แก่นแก้ว
2543พัฒนาการและศักยภาพของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการถ่ายทอดกีฬาวิโรจน์ กิจกุลอนันตเอก
2551รายการบันเทิงสารช่อง TATV ของเคเบิลทีวีทรูวิชั่นส์ศันสนีย์ อมาตยกุล