Browsing by Subject สื่อมวลชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 90  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Effect of media on stock returns in ThailandNijjirun Teeraphantuvat
31/12/2019THE THAI PERCEPTION OF THE BOUNDS OF MASCULINITY: AN ANALYSIS OF BOYS’ LOVE DRAMA SERIES-
2551กฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช
2541กระบวนการทำข่าวของเสียงอเมริกาประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปริชัย ศตะสุข
2553กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชนพิสชา สมบูรณ์สิน
2535กระบวนการสร้างภาพพจน์โดยผ่านสื่อมวลชนของรถยนต์ บี เอ็มดับบลิว ซีรีส์ 5 ใหม่ศิริกุล ลิ่มลัญจกร
2550กระบวนการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลุ่มรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อแย่งชิงพื้นที่ทางความคิดของเยาวชนปิยพันธ์ พันธุ์วิโรจน์
2553กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคมวันวิสาข์ สหัสสานนท์
2541กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวพวงชมพู บำรุงสุข
2543กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสาร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)นวพร วิสิฐสิริ, 2514-
2548กลยุทธ์การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "ไลฟ์ สไตล์ ดรัก" ในสื่อมวลชนเขมวดี ขนาบแก้ว
2542กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สองประเภทประไพพรรณ พึ่งฉิม
2545การตอบปัญหาเรื่องเพศศึกษาของสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นเวทีสาธารณะกอบพงษ์ กุณฑียะ, 2512-
2550การตอบโต้ข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนของกองบัญชาการทหารสูงสุดสุรณรงค์ รุธิรวัฒน์
2549การถ่ายโยงข่าวในสื่อมวลชนพิไลวรรณ ซิบยก
2542การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์วารี อัศวเกียรติรักษา, 2511-
2546การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาอนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์
2552การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวันประภาภรณ์ รัตโน
2545การปรับตัวของนักข่าวกรณีการขยายธุรกิจข้ามสื่อในกลุ่มเดอะเนชั่นพิมพ์มาส รัตนาวัฒน์วรรณา, 2520-
2549การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคโลกาภิวัตน์สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ