Browsing by Subject เส้นใยนำแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1988Studies on polarization-state control in coherent optical fiber communicationsVuthichai Napasab
2556กลไกการปรับราคาตามเวลาสำหรับการให้บริการไฟเบอร์ทูเดอะ โฮมบนพื้นฐานของคุณภาพการบริการเชิงเวลาประวิงลภัสสิริ เทียนทอง
2549การจัดสรรความจุสำรองสำหรับความอยู่รอดของโครงข่าย DWDM ที่รองรับทราฟฟิกแบบมัลติคาสต์โดยอัลกอริทึมฮิวริสติกบนพื้นฐานของการค้นหาแบบทาบูกนกภรณ์ วีสเพ็ญ
2548การจัดสรรเส้นทางเชิงความยาวคลื่นและการป้องกันโครงข่ายจากความขัดข้องหนึ่งข่ายเชื่อมโยงบนโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์วรางรัตน์ วัฒนวรากุล
2548การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาทีพลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ
2554การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์โดยใช้ไฟเบอร์ออปติกซินทิลเล เตอร์ร่วมกับกล้องดิจิทัลสุธีรา สุนันตา
2551การวางตำแหน่งเครื่องสังยุคเฟสแสงในโครงข่ายเส้นใยแสงที่ใช้การมัลติเพล็กซ์ความยาวคลื่นอย่างมีประสิทธิภาพกานต์ มุกดาสนิท
2549การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณปรีดา จารุภูมิ
2546การวิเคราะห์คลื่นแสงที่ถูกนำในเส้นใยนำแสงแบบแบรกก์อาคม แก้วระวัง, 2522-
2549การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัยพสุ แก้วปลั่ง
2550การศึกษาความเป็นไปได้การใช้งานเครื่องสังยุคเฟสแสงในโครงข่ายดับเบิลยูดีเอ็มแบบวงแหวนณัฏฐา ชื่นประเสริฐสุข
2549การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของวิธีสังยุคเฟสทางแสงสำหรับการสื่อสัญญาณแสงดีพีเอสเคระยะทางไกลยิ่งณัฐ สารพา
2555การศึกษาทางทฤษฎีเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแสงที่ใช้การมอดูเลตสัญญาณแบบโอโอเค ดีพีเอสเค ดีคิวพีเอสเค และเอ็นคิวเอเอ็มอรัชพร ชลอคุณวัฒน์
2540การส่งประกายแสงจากผลึกโซเดียมไอโอไดด์ (แทลเลียม) ผ่านเส้นใยแสงธีรพงษ์ ประทุมศิริ
2553การส่งผ่านสัญญาณซีดีเอ็มเอแสงบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟรชฏ มณีขัติ
2550การหาค่ากำลังสัญญาณสูงสุดเฉลี่ยตามระยะทางที่คิดรวมผลของดิสเพอร์ชั่นชนิดา โทวราภา
2549การออกแบบการจัดสรรเส้นทางใหม่ในโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์เมื่อโครงข่ายเกิดความเสียหายหนึ่งโนดคุณนันต์ ลือกิจนา
2549การออกแบบการป้องกันโครงข่าย WDM สำหรับมัลติคาสต์ทราฟฟิกเมื่อหนึ่งข่ายเชื่อมโยงได้รับความเสียหายโดยใช้อัลกอริทึมฮิวริสติกอนุชิต มั่นจิรังกูร
2544การเลือกวงแหวน การจัดเส้นทาง และการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายแบบหลายความยาวคลื่น ที่มีการป้องกันโครงข่ายเชื่อมโยงหนึ่งเสียหายพรชัย ธนาคมสาคร
2553อัลกอริทึมสำหรับการใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพในโครงข่าย Wavelength-Routedรวีวรรณ บุญประชม